شرکت تهویه

شرکت تهویه

0 ریال (بدون مالیات)
 سطح صدای بسیار پایین قاب ساده وجذاب از جنس ABS مجهز به نمایشگر وضعیت باچراغ LED امکان نصب آسان وانجام سرویس های دوره ای مجهز به شیر هواگیری با کاربری آسان قابلیت کنترل دمای موردنیاز قدرت پرتاب بالا جهت توزیع مناسب هوا
0 ریال (بدون مالیات)
 سطح صدای بسیار پایین قاب ساده وجذاب از جنس ABS مجهز به نمایشگر وضعیت باچراغ LED امکان نصب آسان وانجام سرویس های دوره ای مجهز به شیر هواگیری با کاربری آسان قابلیت کنترل دمای موردنیاز قدرت پرتاب بالا جهت توزیع مناسب هوا
0 ریال (بدون مالیات)
 سطح صدای بسیار پایین قاب ساده وجذاب از جنس ABS مجهز به نمایشگر وضعیت باچراغ LED امکان نصب آسان وانجام سرویس های دوره ای مجهز به شیر هواگیری با کاربری آسان قابلیت کنترل دمای موردنیاز قدرت پرتاب بالا جهت توزیع مناسب هوا
فن کویل تهویه فن کوئل زمینی روکار تهویه شیب دار به ظرفیت 1000 CFM مدل FL-1000 فن کویل تهویه فن کوئل زمینی روکار تهویه شیب دار به ظرفیت 1000 CFM مدل FL-1000
پیشنهاد ویژه محدود
56,366,700 ریال (بدون مالیات) 58,110,000 ریال
‎−3%
قابلیت تولید در ظرفیتهای 200 تا 1200 cfm  دارای دو مدل کویل استاندارد و کویل HT  قابلیت استفاده از کویلهای گرمایشی الکتریکی   ورق گالوانیزه در بدنه و تشت تقطیر دارای موتور با سه سرعت استاندارد فیلتر قابل شستشو با...
فن کویل تهویه فن کوئل زمینی روکار تهویه شیب دار به ظرفیت 1200 CFM مدل FL-1200 فن کویل تهویه فن کوئل زمینی روکار تهویه شیب دار به ظرفیت 1200 CFM مدل FL-1200
پیشنهاد ویژه محدود
58,132,100 ریال (بدون مالیات) 59,930,000 ریال
‎−3%
قابلیت تولید در ظرفیتهای 200 تا 1200 cfm  دارای دو مدل کویل استاندارد و کویل HT  قابلیت استفاده از کویلهای گرمایشی الکتریکی   ورق گالوانیزه در بدنه و تشت تقطیر دارای موتور با سه سرعت استاندارد فیلتر قابل شستشو با...
0 ریال (بدون مالیات)
قابلیت تولید در ظرفیتهای 200 تا 1200 cfm  دارای دو مدل کویل استاندارد و کویل HT  قابلیت استفاده از کویلهای گرمایشی الکتریکی   ورق گالوانیزه در بدنه و تشت تقطیر دارای موتور با سه سرعت استاندارد فیلتر قابل شستشو با...
فن کویل تهویه فن کوئل زمینی روکار تهویه شیب دار به ظرفیت 300 CFM مدل FL-300 فن کویل تهویه فن کوئل زمینی روکار تهویه شیب دار به ظرفیت 300 CFM مدل FL-300
پیشنهاد ویژه محدود
31,990,600 ریال (بدون مالیات) 32,980,000 ریال
‎−3%
قابلیت تولید در ظرفیتهای 200 تا 1200 cfm  دارای دو مدل کویل استاندارد و کویل HT  قابلیت استفاده از کویلهای گرمایشی الکتریکی   ورق گالوانیزه در بدنه و تشت تقطیر دارای موتور با سه سرعت استاندارد فیلتر قابل شستشو با...
فن کویل تهویه فن کوئل زمینی روکار تهویه شیب دار به ظرفیت 400 CFM مدل FL-400 فن کویل تهویه فن کوئل زمینی روکار تهویه شیب دار به ظرفیت 400 CFM مدل FL-400
پیشنهاد ویژه محدود
34,076,100 ریال (بدون مالیات) 35,130,000 ریال
‎−3%
قابلیت تولید در ظرفیتهای 200 تا 1200 cfm  دارای دو مدل کویل استاندارد و کویل HT  قابلیت استفاده از کویلهای گرمایشی الکتریکی   ورق گالوانیزه در بدنه و تشت تقطیر دارای موتور با سه سرعت استاندارد فیلتر قابل شستشو با...
فن کویل تهویه فن کوئل زمینی روکار تهویه شیب دار به ظرفیت 600 CFM مدل FL-600 فن کویل تهویه فن کوئل زمینی روکار تهویه شیب دار به ظرفیت 600 CFM مدل FL-600
پیشنهاد ویژه محدود
36,782,400 ریال (بدون مالیات) 37,920,000 ریال
‎−3%
قابلیت تولید در ظرفیتهای 200 تا 1200 cfm  دارای دو مدل کویل استاندارد و کویل HT  قابلیت استفاده از کویلهای گرمایشی الکتریکی   ورق گالوانیزه در بدنه و تشت تقطیر دارای موتور با سه سرعت استاندارد فیلتر قابل شستشو با...
فن کویل تهویه فن کوئل زمینی روکار تهویه شیب دار به ظرفیت 800 CFM مدل FL-800 فن کویل تهویه فن کوئل زمینی روکار تهویه شیب دار به ظرفیت 800 CFM مدل FL-800
پیشنهاد ویژه محدود
42,408,400 ریال (بدون مالیات) 43,720,000 ریال
‎−3%
قابلیت تولید در ظرفیتهای 200 تا 1200 cfm  دارای دو مدل کویل استاندارد و کویل HT  قابلیت استفاده از کویلهای گرمایشی الکتریکی   ورق گالوانیزه در بدنه و تشت تقطیر دارای موتور با سه سرعت استاندارد فیلتر قابل شستشو با...
فن کویل تهویه فن کوئل زمینی روکار کریوه تهویه به ظرفیت 200 CFM مدل SB.SV-200 فن کویل تهویه فن کوئل زمینی روکار کریوه تهویه به ظرفیت 200 CFM مدل SB.SV-200
پیشنهاد ویژه محدود
25,724,400 ریال (بدون مالیات) 26,520,000 ریال
‎−3%
طراحی بسیار زیبا امکان نصب برروی زمین، دیوار و سقف دارای ابعاد بسیار مناسب و اشغال کمترین فضا سطح صدای بسیار پایین مکش هوا از روبرو دارای موتور تک فاز با ۳ سرعت استاندارد
فن کویل تهویه فن کوئل زمینی روکار کریوه تهویه به ظرفیت 300 CFM مدل SB.SV-300 فن کویل تهویه فن کوئل زمینی روکار کریوه تهویه به ظرفیت 300 CFM مدل SB.SV-300
پیشنهاد ویژه محدود
30,118,500 ریال (بدون مالیات) 31,050,000 ریال
‎−3%
طراحی بسیار زیبا امکان نصب برروی زمین، دیوار و سقف دارای ابعاد بسیار مناسب و اشغال کمترین فضا سطح صدای بسیار پایین مکش هوا از روبرو دارای موتور تک فاز با ۳ سرعت استاندارد
فن کویل تهویه فن کوئل زمینی روکار کریوه تهویه به ظرفیت 400 CFM مدل SB.SV-400 فن کویل تهویه فن کوئل زمینی روکار کریوه تهویه به ظرفیت 400 CFM مدل SB.SV-400
پیشنهاد ویژه محدود
32,902,400 ریال (بدون مالیات) 33,920,000 ریال
‎−3%
طراحی بسیار زیبا امکان نصب برروی زمین، دیوار و سقف دارای ابعاد بسیار مناسب و اشغال کمترین فضا سطح صدای بسیار پایین مکش هوا از روبرو دارای موتور تک فاز با ۳ سرعت استاندارد
فن کویل تهویه فن کوئل زمینی روکار کریوه تهویه به ظرفیت 600 CFM مدل SB.SV-600 فن کویل تهویه فن کوئل زمینی روکار کریوه تهویه به ظرفیت 600 CFM مدل SB.SV-600
پیشنهاد ویژه محدود
36,394,400 ریال (بدون مالیات) 37,520,000 ریال
‎−3%
طراحی بسیار زیبا امکان نصب برروی زمین، دیوار و سقف دارای ابعاد بسیار مناسب و اشغال کمترین فضا سطح صدای بسیار پایین مکش هوا از روبرو دارای موتور تک فاز با ۳ سرعت استاندارد
فن کویل تهویه فن کوئل زمینی روکار کریوه تهویه به ظرفیت 800 CFM مدل SB.SV-800 فن کویل تهویه فن کوئل زمینی روکار کریوه تهویه به ظرفیت 800 CFM مدل SB.SV-800
پیشنهاد ویژه محدود
40,371,400 ریال (بدون مالیات) 41,620,000 ریال
‎−3%
طراحی بسیار زیبا امکان نصب برروی زمین، دیوار و سقف دارای ابعاد بسیار مناسب و اشغال کمترین فضا سطح صدای بسیار پایین مکش هوا از روبرو دارای موتور تک فاز با ۳ سرعت استاندارد
فن کویل تهویه فن کوئل سقفی توکار فیلتردار تهویه به ظرفیت 1000 CFM مدل HR-1000 فن کویل تهویه فن کوئل سقفی توکار فیلتردار تهویه به ظرفیت 1000 CFM مدل HR-1000
پیشنهاد ویژه محدود
47,287,500 ریال (بدون مالیات) 48,750,000 ریال
‎−3%
 دارای فیلترقابل شستشو  قابلیت نصب و تعویض بسیار آسان و دوام بالا  ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه دارای تشت تقطیر بیرونی
فن کویل تهویه فن کوئل سقفی توکار فیلتردار تهویه به ظرفیت 1200 CFM مدل HR-1200 فن کویل تهویه فن کوئل سقفی توکار فیلتردار تهویه به ظرفیت 1200 CFM مدل HR-1200
پیشنهاد ویژه محدود
49,062,600 ریال (بدون مالیات) 50,580,000 ریال
‎−3%
 دارای فیلترقابل شستشو  قابلیت نصب و تعویض بسیار آسان و دوام بالا  ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه دارای تشت تقطیر بیرونی
فن کویل تهویه فن کوئل سقفی توکار فیلتردار تهویه به ظرفیت 200 CFM مدل HR-200 فن کویل تهویه فن کوئل سقفی توکار فیلتردار تهویه به ظرفیت 200 CFM مدل HR-200
پیشنهاد ویژه محدود
21,116,900 ریال (بدون مالیات) 21,770,000 ریال
‎−3%
 دارای فیلترقابل شستشو  قابلیت نصب و تعویض بسیار آسان و دوام بالا  ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه دارای تشت تقطیر بیرونی
فن کویل تهویه فن کوئل سقفی توکار فیلتردار تهویه به ظرفیت 300 CFM مدل HR-300 فن کویل تهویه فن کوئل سقفی توکار فیلتردار تهویه به ظرفیت 300 CFM مدل HR-300
پیشنهاد ویژه محدود
24,376,100 ریال (بدون مالیات) 25,130,000 ریال
‎−3%
 دارای فیلترقابل شستشو  قابلیت نصب و تعویض بسیار آسان و دوام بالا  ظرفیت سرمایشی بالا با کویل سه ردیفه دارای تشت تقطیر بیرونی

تنظیمات

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم