هوگن (HOGEN)

هوگن (HOGEN)

0 ریال (بدون مالیات)
گریدB مجهز به دکمه قفل تنظیمات پرتاب باد قوی دامنه وسیع از دمای تحت کنترل خروجی هوای تازه مقاوم دربرابر یخ زدگی
0 ریال (بدون مالیات)
گریدB مجهز به دکمه قفل تنظیمات پرتاب باد قوی دامنه وسیع از دمای تحت کنترل خروجی هوای تازه مقاوم دربرابر یخ زدگی
0 ریال (بدون مالیات)
عملکرد تشخیص خودکار گریدA سیستم شروع مجدد حالت خواب یخ زدایی هوشمند پره آلمینیومی هیدروفیلیک طلایی دامنه وسیع از دمای تحت کنترل تایمر 24 ساعت خروجی هوای تازه مقاوم دربرابر یخ زدگی
0 ریال (بدون مالیات)
عملکرد تشخیص خودکار گریدA سیستم شروع مجدد حالت خواب یخ زدایی هوشمند پره آلمینیومی هیدروفیلیک طلایی دامنه وسیع از دمای تحت کنترل تایمر 24 ساعت خروجی هوای تازه مقاوم دربرابر یخ زدگی
0 ریال (بدون مالیات)
عملکرد تشخیص خودکار گریدA سیستم شروع مجدد حالت خواب یخ زدایی هوشمند پره آلمینیومی هیدروفیلیک طلایی دامنه وسیع از دمای تحت کنترل تایمر 24 ساعت خروجی هوای تازه مقاوم دربرابر یخ زدگی
0 ریال (بدون مالیات)
عملکرد تشخیص خودکار گریدA سیستم شروع مجدد حالت خواب یخ زدایی هوشمند پره آلمینیومی هیدروفیلیک طلایی دامنه وسیع از دمای تحت کنترل تایمر 24 ساعت خروجی هوای تازه مقاوم دربرابر یخ زدگی
0 ریال (بدون مالیات)
عملکرد تشخیص خودکار گریدA سیستم شروع مجدد حالت خواب یخ زدایی هوشمند پره آلمینیومی هیدروفیلیک طلایی دامنه وسیع از دمای تحت کنترل تایمر 24 ساعت خروجی هوای تازه مقاوم دربرابر یخ زدگی
0 ریال (بدون مالیات)
عملکرد تشخیص خودکار گرید+A سیستم شروع مجدد حالت خواب یخ زدایی هوشمند پره آلمینیومی هیدروفیلیک طلایی دامنه وسیع از دمای تحت کنترل تایمر 24 ساعت خروجی هوای تازه مقاوم دربرابر یخ زدگی
0 ریال (بدون مالیات)
عملکرد تشخیص خودکار سیستم شروع مجدد حالت خواب یخ زدایی هوشمند پره آلمینیومی هیدروفیلیک طلایی دامنه وسیع از دمای تحت کنترل تایمر 24 ساعت خروجی هوای تازه مقاوم دربرابر یخ زدگی
0 ریال (بدون مالیات)
عملکرد تشخیص خودکار سیستم شروع مجدد حالت خواب یخ زدایی هوشمند پره آلمینیومی هیدروفیلیک طلایی دامنه وسیع از دمای تحت کنترل تایمر 24 ساعت خروجی هوای تازه مقاوم دربرابر یخ زدگی
0 ریال (بدون مالیات)
عملکرد تشخیص خودکار سیستم شروع مجدد حالت خواب یخ زدایی هوشمند پره آلمینیومی هیدروفیلیک طلایی دامنه وسیع از دمای تحت کنترل تایمر 24 ساعت خروجی هوای تازه مقاوم دربرابر یخ زدگی
0 ریال (بدون مالیات)
عملکرد تشخیص خودکار سیستم شروع مجدد حالت خواب یخ زدایی هوشمند پره آلمینیومی هیدروفیلیک طلایی دامنه وسیع از دمای تحت کنترل تایمر 24 ساعت خروجی هوای تازهمقاوم دربرابر یخ زدگی
0 ریال (بدون مالیات)
عملکرد تشخیص خودکار سیستم شروع مجدد حالت خواب یخ زدایی هوشمند پره آلمینیومی هیدروفیلیک طلایی دامنه وسیع از دمای تحت کنترل تایمر 24 ساعت خروجی هوای تازه مقاوم دررابر یخ زدگی
0 ریال (بدون مالیات)
عملکرد تشخیص خودکار سیستم شروع مجدد حالت خواب یخ زدایی هوشمند پره آلمینیومی هیدروفیلیک طلایی دامنه وسیع از دمای تحت کنترل تایمر 24 ساعت خروجی هوای تازه مقاوم دربرابر یخ زدگی

تنظیمات

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم