دانفوس (Danfoss)

دانفوس (Danfoss)

1,190,000 ریال (بدون مالیات)
این دستگاه سوزن اکسپنشن ولو (شماره سوزن Orifice 01,02) ، یکی از انواع شیرآلات و کنترل آلات تولید شده توسط شرکت دانفوس است که برای استفاده در محدوده دمای ندارد مناسب است.
840,000 ریال (بدون مالیات)
این دستگاه سوزن اکسپنشن ولو (شماره سوزن Orifice 01,02,03,04) ، یکی از انواع شیرآلات و کنترل آلات تولید شده توسط شرکت دانفوس است که برای استفاده در محدوده دمای ندارد مناسب است.
840,000 ریال (بدون مالیات)
این دستگاه سوزن اکسپنشن ولو (شماره سوزن Orifice 01,02,03,04) ، یکی از انواع شیرآلات و کنترل آلات تولید شده توسط شرکت دانفوس است که برای استفاده در محدوده دمای ندارد مناسب است.
4,860,000 ریال (بدون مالیات)
این دستگاه سوزن اکسپنشن ولو (شماره سوزن Orifice 01,02) ، یکی از انواع شیرآلات و کنترل آلات تولید شده توسط شرکت دانفوس است که برای استفاده در محدوده دمای ندارد مناسب است.
5,580,000 ریال (بدون مالیات)
این دستگاه سوزن اکسپنشن ولو (شماره سوزن Orifice 01,02) ، یکی از انواع شیرآلات و کنترل آلات تولید شده توسط شرکت دانفوس است که برای استفاده در محدوده دمای ندارد مناسب است.
2,490,000 ریال (بدون مالیات)
این دستگاه شیر برقی با بوبین (مهره ای) ، یکی از انواع شیرآلات و کنترل آلات تولید شده توسط شرکت دانفوس است که برای استفاده در محدوده دمای دارد مناسب است
2,490,000 ریال (بدون مالیات)
این دستگاه شیر برقی با بوبین (مهره ای) ، یکی از انواع شیرآلات و کنترل آلات تولید شده توسط شرکت دانفوس است که برای استفاده در محدوده دمای دارد مناسب است
3,820,000 ریال (بدون مالیات)
این دستگاه شیر برقی با بوبین (مهره ای) ، یکی از انواع شیرآلات و کنترل آلات تولید شده توسط شرکت دانفوس است که برای استفاده در محدوده دمای دارد مناسب است
3,820,000 ریال (بدون مالیات)
این دستگاه شیر برقی با بوبین (مهره ای) ، یکی از انواع شیرآلات و کنترل آلات تولید شده توسط شرکت دانفوس است که برای استفاده در محدوده دمای دارد مناسب است
5,230,000 ریال (بدون مالیات)
این دستگاه شیر برقی با بوبین (مهره ای) ، یکی از انواع شیرآلات و کنترل آلات تولید شده توسط شرکت دانفوس است که برای استفاده در محدوده دمای دارد مناسب است
5,230,000 ریال (بدون مالیات)
این دستگاه شیر برقی با بوبین (مهره ای) ، یکی از انواع شیرآلات و کنترل آلات تولید شده توسط شرکت دانفوس است که برای استفاده در محدوده دمای دارد مناسب است
7,390,000 ریال (بدون مالیات)
این دستگاه شیر برقی با بوبین (مهره ای) ، یکی از انواع شیرآلات و کنترل آلات تولید شده توسط شرکت دانفوس است که برای استفاده در محدوده دمای دارد مناسب است
7,390,000 ریال (بدون مالیات)
این دستگاه شیر برقی با بوبین (مهره ای) ، یکی از انواع شیرآلات و کنترل آلات تولید شده توسط شرکت دانفوس است که برای استفاده در محدوده دمای دارد مناسب است
1,580,000 ریال (بدون مالیات)
این دستگاه شیر برقی با بوبین (مهره ای) ، یکی از انواع شیرآلات و کنترل آلات تولید شده توسط شرکت دانفوس است که برای استفاده در محدوده دمای دارد مناسب است
1,930,000 ریال (بدون مالیات)
این دستگاه شیر برقی با بوبین (مهره ای) ، یکی از انواع شیرآلات و کنترل آلات تولید شده توسط شرکت دانفوس است که برای استفاده در محدوده دمای دارد مناسب است

تنظیمات

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم