گلدیران

گلدیران

فن کویل گلدیران فن کوئل دیواری گلدیران همراه با ریموت کنترل به ظرفیت 300 CFM مدل GLKG-300 فن کویل گلدیران فن کوئل دیواری گلدیران همراه با ریموت کنترل به ظرفیت 300 CFM مدل GLKG-300
پیشنهاد ویژه محدود
44,650,000 ریال (بدون مالیات) 47,000,000 ریال
‎−5%
تنوع ظرفیت هوادهی از 300 تا 600 cmf طراحی باریک،ظریف و زیبا دارای شیر سه راهه برقی  دارای نمایشگر LCD روی فن کویل مجهز به ترموستات و ریموت کنترل بی سیم قابلیت زمانبندی 24 ساعته مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا
فن کویل گلدیران فن کوئل دیواری گلدیران همراه با ریموت کنترل به ظرفیت 400 CFM مدلGLKG-400S فن کویل گلدیران فن کوئل دیواری گلدیران همراه با ریموت کنترل به ظرفیت 400 CFM مدلGLKG-400S
پیشنهاد ویژه محدود
47,500,000 ریال (بدون مالیات) 50,000,000 ریال
‎−5%
تنوع ظرفیت هوادهی از 300 تا 600 cmf طراحی باریک،ظریف و زیبا دارای شیر سه راهه برقی  دارای نمایشگر LCD روی فن کویل مجهز به ترموستات و ریموت کنترل بی سیم قابلیت زمانبندی 24 ساعته مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا
فن کویل گلدیران فن کوئل دیواری گلدیران همراه با ریموت کنترل به ظرفیت 600 CFM مدل GLKG-600 فن کویل گلدیران فن کوئل دیواری گلدیران همراه با ریموت کنترل به ظرفیت 600 CFM مدل GLKG-600
پیشنهاد ویژه محدود
51,300,000 ریال (بدون مالیات) 54,000,000 ریال
‎−5%
تنوع ظرفیت هوادهی از 300 تا 600 cmf طراحی باریک،ظریف و زیبا دارای شیر سه راهه برقی  دارای نمایشگر LCD روی فن کویل مجهز به ترموستات و ریموت کنترل بی سیم قابلیت زمانبندی 24 ساعته مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا
فن کویل گلدیران فن کوئل زمینی گلدیران به ظرفیت 300 cfm مدل GLKF4-300 فن کویل گلدیران فن کوئل زمینی گلدیران به ظرفیت 300 cfm مدل GLKF4-300
پیشنهاد ویژه محدود
28,500,000 ریال (بدون مالیات) 30,000,000 ریال
‎−5%
تنوع ظرفیت هوادهی از 300 تا 600 CFM استفاده از دمنده گالوانیزه برای ایجاد صدای کمتر مکش هوا از زیر و دهش از روبرو طراحی باریک و زیبای بدنه عملکرد آرام و بی صدا نصب سریع و آسان مناسب برای فضاهای اداری ، هتلی و مسکونی
فن کویل گلدیران فن کوئل زمینی گلدیران به ظرفیت 400 cfm مدل GLKF4-400 فن کویل گلدیران فن کوئل زمینی گلدیران به ظرفیت 400 cfm مدل GLKF4-400
پیشنهاد ویژه محدود
31,350,000 ریال (بدون مالیات) 33,000,000 ریال
‎−5%
تنوع ظرفیت هوادهی از 300 تا 600 CFM استفاده از دمنده گالوانیزه برای ایجاد صدای کمتر مکش هوا از زیر و دهش از روبرو طراحی باریک و زیبای بدنه عملکرد آرام و بی صدا نصب سریع و آسان مناسب برای فضاهای اداری ، هتلی و مسکونی
فن کویل گلدیران فن کوئل زمینی گلدیران به ظرفیت 600 cfm مدل GLKF4-600 فن کویل گلدیران فن کوئل زمینی گلدیران به ظرفیت 600 cfm مدل GLKF4-600
پیشنهاد ویژه محدود
36,100,000 ریال (بدون مالیات) 38,000,000 ریال
‎−5%
تنوع ظرفیت هوادهی از 300 تا 600 CFM استفاده از دمنده گالوانیزه برای ایجاد صدای کمتر مکش هوا از زیر و دهش از روبرو طراحی باریک و زیبای بدنه عملکرد آرام و بی صدا نصب سریع و آسان مناسب برای فضاهای اداری ، هتلی و مسکونی
فن کویل گلدیران فن کوئل زمینی گلدیران به ظرفیت 900 cfm مدل GLKF4-900 فن کویل گلدیران فن کوئل زمینی گلدیران به ظرفیت 900 cfm مدل GLKF4-900
پیشنهاد ویژه محدود
41,800,000 ریال (بدون مالیات) 44,000,000 ریال
‎−5%
تنوع ظرفیت هوادهی از 300 تا 600 CFM استفاده از دمنده گالوانیزه برای ایجاد صدای کمتر مکش هوا از زیر و دهش از روبرو طراحی باریک و زیبای بدنه عملکرد آرام و بی صدا نصب سریع و آسان مناسب برای فضاهای اداری ، هتلی و مسکونی
فن کویل گلدیران فن کوئل سقفی توکار گلدیران به ظرفیت 1000 CFM مدل GLKT3-1000 فن کویل گلدیران فن کوئل سقفی توکار گلدیران به ظرفیت 1000 CFM مدل GLKT3-1000
پیشنهاد ویژه محدود
ناموجودSold out
39,900,000 ریال (بدون مالیات) 42,000,000 ریال
‎−5%
در دو مدل با فشار استاتیکی بالا (High static) و فشار استاتیکی پایین (Low Static) کم حجم با وزن پایین قابل اطمینان و راندمان بالا  طراحی شده برای سه سرعت مختلف هزینه نگهداری و نصب پایین بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه...
فن کویل گلدیران فن کوئل سقفی توکار گلدیران به ظرفیت 400 CFM مدل GLKT3-400 فن کویل گلدیران فن کوئل سقفی توکار گلدیران به ظرفیت 400 CFM مدل GLKT3-400
پیشنهاد ویژه محدود
ناموجودSold out
22,800,000 ریال (بدون مالیات) 24,000,000 ریال
‎−5%
در دو مدل با فشار استاتیکی بالا (High static) و فشار استاتیکی پایین (Low Static) کم حجم با وزن پایین قابل اطمینان و راندمان بالا  طراحی شده برای سه سرعت مختلف هزینه نگهداری و نصب پایین بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه...
فن کویل گلدیران فن کوئل سقفی توکار گلدیران به ظرفیت 600 CFM مدل GLKT3-600 فن کویل گلدیران فن کوئل سقفی توکار گلدیران به ظرفیت 600 CFM مدل GLKT3-600
پیشنهاد ویژه محدود
ناموجودSold out
24,700,000 ریال (بدون مالیات) 26,000,000 ریال
‎−5%
در دو مدل با فشار استاتیکی بالا (High static) و فشار استاتیکی پایین (Low Static) کم حجم با وزن پایین قابل اطمینان و راندمان بالا  طراحی شده برای سه سرعت مختلف هزینه نگهداری و نصب پایین بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه...
فن کویل گلدیران فن کوئل سقفی توکار گلدیران به ظرفیت 1200 CFM مدل GLKT3-1200 فن کویل گلدیران فن کوئل سقفی توکار گلدیران به ظرفیت 1200 CFM مدل GLKT3-1200
پیشنهاد ویژه محدود
ناموجودSold out
50,350,000 ریال (بدون مالیات) 53,000,000 ریال
‎−5%
در دو مدل با فشار استاتیکی بالا (High static) و فشار استاتیکی پایین (Low Static) کم حجم با وزن پایین قابل اطمینان و راندمان بالا  طراحی شده برای سه سرعت مختلف هزینه نگهداری و نصب پایین بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه...
فن کویل گلدیران فن کوئل سقفی توکار گلدیران به ظرفیت 1600 CFM مدل GLKT3-1600 فن کویل گلدیران فن کوئل سقفی توکار گلدیران به ظرفیت 1600 CFM مدل GLKT3-1600
پیشنهاد ویژه محدود
ناموجودSold out
63,650,000 ریال (بدون مالیات) 67,000,000 ریال
‎−5%
در دو مدل با فشار استاتیکی بالا (High static) و فشار استاتیکی پایین (Low Static) کم حجم با وزن پایین قابل اطمینان و راندمان بالا  طراحی شده برای سه سرعت مختلف هزینه نگهداری و نصب پایین بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه...
فن کویل گلدیران فن کوئل سقفی توکار گلدیران به ظرفیت 2200 CFM مدل GLKT3-2200 فن کویل گلدیران فن کوئل سقفی توکار گلدیران به ظرفیت 2200 CFM مدل GLKT3-2200
پیشنهاد ویژه محدود
ناموجودSold out
77,900,000 ریال (بدون مالیات) 82,000,000 ریال
‎−5%
در دو مدل با فشار استاتیکی بالا (High static) و فشار استاتیکی پایین (Low Static) کم حجم با وزن پایین قابل اطمینان و راندمان بالا  طراحی شده برای سه سرعت مختلف هزینه نگهداری و نصب پایین بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه...
فن کویل گلدیران فن کوئل سقفی توکار گلدیران به ظرفیت 300 CFM مدل GLKT3-300 فن کویل گلدیران فن کوئل سقفی توکار گلدیران به ظرفیت 300 CFM مدل GLKT3-300
پیشنهاد ویژه محدود
ناموجودSold out
21,850,000 ریال (بدون مالیات) 23,000,000 ریال
‎−5%
در دو مدل با فشار استاتیکی بالا (High static) و فشار استاتیکی پایین (Low Static) کم حجم با وزن پایین قابل اطمینان و راندمان بالا  طراحی شده برای سه سرعت مختلف هزینه نگهداری و نصب پایین بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه...
فن کویل گلدیران فن کوئل سقفی توکار گلدیران به ظرفیت 800 CFM مدل GLKT3-800 فن کویل گلدیران فن کوئل سقفی توکار گلدیران به ظرفیت 800 CFM مدل GLKT3-800
پیشنهاد ویژه محدود
ناموجودSold out
35,150,000 ریال (بدون مالیات) 37,000,000 ریال
‎−5%
در دو مدل با فشار استاتیکی بالا (High static) و فشار استاتیکی پایین (Low Static) کم حجم با وزن پایین قابل اطمینان و راندمان بالا  طراحی شده برای سه سرعت مختلف هزینه نگهداری و نصب پایین بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه...
فن کویل گلدیران فن کوئل کاستی چهار طرفه گلدیران به ظرفیت 1200 CFM مدل GLKA-1200 فن کویل گلدیران فن کوئل کاستی چهار طرفه گلدیران به ظرفیت 1200 CFM مدل GLKA-1200
پیشنهاد ویژه محدود
63,650,000 ریال (بدون مالیات) 67,000,000 ریال
‎−5%
تنوع ظرفیت هوا دهی از 300 تا 1200 CFM طراحی باریک، ظریف و زیبا دارای شیر سه راهه برقی  دارای نمایشگر LCD روی فن کویل مجهز به ترموستات و ریموت کنترل  قابلیت زمانبدی 24 ساعته مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا
فن کویل گلدیران فن کوئل کاستی چهار طرفه گلدیران به ظرفیت 300 CFM مدل GLKD-300 فن کویل گلدیران فن کوئل کاستی چهار طرفه گلدیران به ظرفیت 300 CFM مدل GLKD-300
پیشنهاد ویژه محدود
41,800,000 ریال (بدون مالیات) 44,000,000 ریال
‎−5%
تنوع ظرفیت هوا دهی از 300 تا 1200 CFM طراحی باریک، ظریف و زیبا دارای شیر سه راهه برقی  دارای نمایشگر LCD روی فن کویل مجهز به ترموستات و ریموت کنترل  قابلیت زمانبدی 24 ساعته مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا
فن کویل گلدیران فن کوئل کاستی چهار طرفه گلدیران به ظرفیت 400 CFM مدل GLKD-400 فن کویل گلدیران فن کوئل کاستی چهار طرفه گلدیران به ظرفیت 400 CFM مدل GLKD-400
پیشنهاد ویژه محدود
44,650,000 ریال (بدون مالیات) 47,000,000 ریال
‎−5%
تنوع ظرفیت هوا دهی از 300 تا 1200 CFM طراحی باریک، ظریف و زیبا دارای شیر سه راهه برقی  دارای نمایشگر LCD روی فن کویل مجهز به ترموستات و ریموت کنترل  قابلیت زمانبدی 24 ساعته مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا
فن کویل گلدیران فن کوئل کاستی چهار طرفه گلدیران به ظرفیت 600 CFM مدل GLKD-600 فن کویل گلدیران فن کوئل کاستی چهار طرفه گلدیران به ظرفیت 600 CFM مدل GLKD-600
پیشنهاد ویژه محدود
ناموجودSold out
53,200,000 ریال (بدون مالیات) 56,000,000 ریال
‎−5%
تنوع ظرفیت هوا دهی از 300 تا 1200 CFM طراحی باریک، ظریف و زیبا دارای شیر سه راهه برقی  دارای نمایشگر LCD روی فن کویل مجهز به ترموستات و ریموت کنترل  قابلیت زمانبدی 24 ساعته مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا

تنظیمات

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم