بلند کاست تهران

بلند کاست تهران

35,500,000 ریال (بدون مالیات)
پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران تک فاز مدل "2  6/A    پمپ بلند کاست تهران مدل "2  6/A  تک فاز با راندمان بالا یک پمپ پرقدرت ایرانی دارای سنسور حرارتی و مقاوم در برابر پوسیدگی با زاویه مکش 180 درجه ای , الکتروموتور...
32,500,000 ریال (بدون مالیات)
پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران سه فاز مدل "2  6/A    پمپ بلند کاست تهران مدل "2  6/A  سه فاز با راندمان بالا یک پمپ پرقدرت ایرانی دارای سنسور حرارتی و مقاوم در برابر پوسیدگی با زاویه مکش 180 درجه ای , الکتروموتور...
39,300,000 ریال (بدون مالیات)
پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران سه فاز مدل "2  7/A    پمپ بلند کاست تهران مدل "2  7/A  سه فاز با راندمان بالا یک پمپ پرقدرت ایرانی دارای سنسور حرارتی و مقاوم در برابر پوسیدگی با زاویه مکش 180 درجه ای , الکتروموتور...
35,200,000 ریال (بدون مالیات)
پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران تک فاز مدل "2  7/A    پمپ بلند کاست تهران مدل "2  7/A  تک فاز با راندمان بالا یک پمپ پرقدرت ایرانی دارای سنسور حرارتی و مقاوم در برابر پوسیدگی با زاویه مکش 180 درجه ای , الکتروموتور...
16,500,000 ریال (بدون مالیات)
 پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران مدل "2 AA   پمپ بلند کاست تهران مدل "2 AA  با راندمان بالا یک پمپ پرقدرت ایرانی دارای سنسور حرارتی و مقاوم در برابر پوسیدگی با زاویه مکش 180 درجه ای , الکتروموتور بدون لرزش و بی...
21,000,000 ریال (بدون مالیات)
 پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران مدل "2 AA   پمپ بلند کاست تهران مدل "2 AA  با راندمان بالا یک پمپ پرقدرت ایرانی دارای سنسور حرارتی و مقاوم در برابر پوسیدگی با زاویه مکش 180 درجه ای , الکتروموتور بدون لرزش و بی...
12,300,000 ریال (بدون مالیات)
 پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران مدل "2.HV 1 1  پمپ بلند کاست تهران مدل "2.HV 1 1 با راندمان بالا یک پمپ پرقدرت ایرانی دارای سنسور حرارتی و مقاوم در برابر پوسیدگی با زاویه مکش 180 درجه ای , الکتروموتور بدون لرزش و...
42,000,000 ریال (بدون مالیات)
پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران تک فاز مدل "PD40 3  پمپ بلند کاست تهران مدل "PD40 3  تک فاز با راندمان بالا یک پمپ پرقدرت ایرانی دارای سنسور حرارتی و مقاوم در برابر پوسیدگی با زاویه مکش 180 درجه ای , الکتروموتور...
37,200,000 ریال (بدون مالیات)
پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران سه فاز مدل "PD40 3  پمپ بلند کاست تهران مدل "PD40 3  سه فاز با راندمان بالا یک پمپ پرقدرت ایرانی دارای سنسور حرارتی و مقاوم در برابر پوسیدگی با زاویه مکش 180 درجه ای , الکتروموتور...
16,500,000 ریال (بدون مالیات)
 پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران مدل "AA 1 1.2  پمپ بلند کاست تهران مدل "AA 1 1.2 با راندمان بالا یک پمپ پرقدرت ایرانی دارای سنسور حرارتی و مقاوم در برابر پوسیدگی با زاویه مکش 180 درجه ای , الکتروموتور بدون لرزش و...
12,300,000 ریال (بدون مالیات)
پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران مدل "HV 2​  پمپ بلند کاست تهران مدل "HV 2 با راندمان بالا یک پمپ پرقدرت ایرانی دارای سنسور حرارتی و مقاوم در برابر پوسیدگی با زاویه مکش 180 درجه ای , الکتروموتور بدون لرزش و بی صدای...
18,000,000 ریال (بدون مالیات)
 پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران مدل "LD3 3  پمپ بلند کاست تهران مدل "LD3 3 با راندمان بالا یک پمپ پرقدرت ایرانی دارای سنسور حرارتی و مقاوم در برابر پوسیدگی با زاویه مکش 180 درجه ای , الکتروموتور بدون لرزش و بی...
21,000,000 ریال (بدون مالیات)
پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران مدل "PD37 3  پمپ بلند کاست تهران مدل "PD37 3 با راندمان بالا یک پمپ پرقدرت ایرانی دارای سنسور حرارتی و مقاوم در برابر پوسیدگی با زاویه مکش 180 درجه ای , الکتروموتور بدون لرزش و بی...
21,000,000 ریال (بدون مالیات)
پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران سه فاز مدل "PD38 3  پمپ بلند کاست تهران مدل "PD38 3  سه فاز با راندمان بالا یک پمپ پرقدرت ایرانی دارای سنسور حرارتی و مقاوم در برابر پوسیدگی با زاویه مکش 180 درجه ای , الکتروموتور...
23,000,000 ریال (بدون مالیات)
پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران تک فاز مدل "PD38 3  پمپ بلند کاست تهران مدل "PD38 3  تک فاز با راندمان بالا یک پمپ پرقدرت ایرانی دارای سنسور حرارتی و مقاوم در برابر پوسیدگی با زاویه مکش 180 درجه ای , الکتروموتور...
8,500,000 ریال (بدون مالیات)
 پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران مدل "S25  1  پمپ بلند کاست تهران مدل "S25  1 با راندمان بالا یک پمپ پرقدرت ایرانی دارای سنسور حرارتی و مقاوم در برابر پوسیدگی با زاویه مکش 180 درجه ای , الکتروموتور بدون لرزش و بی...
8,500,000 ریال (بدون مالیات)
 پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران مدل "S25 1 1/4  پمپ بلند کاست تهران مدل "S25 1 1/4 با راندمان بالا یک پمپ پرقدرت ایرانی دارای سنسور حرارتی و مقاوم در برابر پوسیدگی با زاویه مکش 180 درجه ای , الکتروموتور بدون لرزش...
18,000,000 ریال (بدون مالیات)
پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران مدل "S45 2 1.2  پمپ بلند کاست تهران مدل "S45 2 1.2 با راندمان بالا یک پمپ پرقدرت ایرانی دارای سنسور حرارتی و مقاوم در برابر پوسیدگی با زاویه مکش 180 درجه ای , الکتروموتور بدون لرزش...
0 ریال (بدون مالیات)
پمپ سیرکولاتور خطی بلند کاست تهران تک فاز مدل ET 50-16  پمپ بلند کاست تهران مدل ET 50-16  تک فاز با راندمان بالا یک پمپ پرقدرت ایرانی دارای سنسور حرارتی و مقاوم در برابر پوسیدگی با زاویه مکش 180 درجه ای , الکتروموتور...

تنظیمات

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم