پلاستیک طبرستان

پلاستیک طبرستان

0 ریال (بدون مالیات)
مخزن پلاستیکی طبرستان افقی 100 لیتری سه لایه مدل PT 2196 مخزن 100 لیتری افقی کرکره ای سه لایه سفید طبرستان تک لایه مدل PT 2196 جهت نگهداری آب آشامیدنی و مواد غذایی به کار برده می شود.در صورت درخواست مشتری کلیه مخازن...
0 ریال (بدون مالیات)
مخزن پلاستیکی طبرستان افقی 100 لیتری تک لایه مدل PT 2193 مخزن 100 لیتری افقی کرکره ای تک لایه سفید طبرستان تک لایه مدل PT 2193 جهت نگهداری آب آشامیدنی و مواد غذایی به کار برده می شود.در صورت درخواست مشتری کلیه مخازن...
0 ریال (بدون مالیات)
مخزن پلاستیکی طبرستان افقی 1000 لیتری چهار لایه مدل PT 2044 مخزن 1000 لیتری افقی طبرستان سه لایه مدل PT 237 جهت نگهداری آب آشامیدنی و مواد غذایی به کار برده می شود.در صورت درخواست مشتری کلیه مخازن افقی طبرستان به...
0 ریال (بدون مالیات)
مخزن پلاستیکی طبرستان افقی 10000 لیتری تک لایه مدل PT 2560 مخزن 10000 لیتری افقی طبرستان تک لایه بی رنگ مدل PT 2560 جهت نگهداری آب آشامیدنی و مواد غذایی به کار برده می شود.در صورت درخواست مشتری کلیه مخازن افقی...
0 ریال (بدون مالیات)
مخزن پلاستیکی طبرستان افقی 10000 لیتری سه لایه مدل PT 2566 مخزن 10000 لیتری افقی طبرستان سه لایه مدل PT 2566 جهت نگهداری آب آشامیدنی و مواد غذایی به کار برده می شود.در صورت درخواست مشتری کلیه مخازن افقی طبرستان به...
0 ریال (بدون مالیات)
مخزن پلاستیکی طبرستان افقی 1000 لیتری تک لایه مدل PT 2370 مخزن 1000 لیتری افقی طبرستان تک لایه بی رنگ مدل PT 2370 جهت نگهداری آب آشامیدنی و مواد غذایی به کار برده می شود.در صورت درخواست مشتری کلیه مخازن افقی طبرستان...
0 ریال (بدون مالیات)
مخزن پلاستیکی طبرستان افقی 1000 لیتری سه لایه مدل PT 2376 مخزن 1000 لیتری افقی طبرستان سه لایه مدل PT 2376 جهت نگهداری آب آشامیدنی و مواد غذایی به کار برده می شود.در صورت درخواست مشتری کلیه مخازن افقی طبرستان به صورت...
0 ریال (بدون مالیات)
مخزن پلاستیکی طبرستان افقی 1000 لیتری سه لایه مدل PT 2046 مخزن 1000 لیتری افقی طبرستان سه لایه کرکره ای مدل PT 2046 جهت نگهداری آب آشامیدنی و مواد غذایی به کار برده می شود.در صورت درخواست مشتری کلیه مخازن افقی...
0 ریال (بدون مالیات)
مخزن پلاستیکی طبرستان افقی 1000 لیتری چهارلایه مدل PT 2048 مخزن 1000 لیتری افقی طبرستان چهارلایه کرکره ای مدل PT 2048 جهت نگهداری آب آشامیدنی و مواد غذایی به کار برده می شود.در صورت درخواست مشتری کلیه مخازن افقی...
0 ریال (بدون مالیات)
مخزن پلاستیکی طبرستان افقی 1500 لیتری تک لایه مدل PT 2150 مخزن 1500 لیتری افقی طبرستان تک لایه مدل PT 2150 جهت نگهداری آب آشامیدنی و مواد غذایی به کار برده می شود.در صورت درخواست مشتری کلیه مخازن افقی طبرستان به صورت...
0 ریال (بدون مالیات)
مخزن پلاستیکی طبرستان افقی 1500 لیتری سه لایه مدل PT 2156 مخزن 1500 لیتری افقی طبرستان سه لایه مدل PT 2156 جهت نگهداری آب آشامیدنی و مواد غذایی به کار برده می شود.در صورت درخواست مشتری کلیه مخازن افقی طبرستان به صورت...
0 ریال (بدون مالیات)
مخزن پلاستیکی طبرستان افقی 1500 لیتری سه لایه مدل PT 205 مخزن 1500 لیتری افقی طبرستان سه لایه مدل PT 205 جهت نگهداری آب آشامیدنی و مواد غذایی به کار برده می شود.در صورت درخواست مشتری کلیه مخازن افقی طبرستان به صورت...
0 ریال (بدون مالیات)
مخزن پلاستیکی طبرستان افقی 1500 لیتری سه لایه مدل PT 2056 مخزن 1500 لیتری افقی طبرستان سه لایه کرکره ای مدل PT 2056 جهت نگهداری آب آشامیدنی و مواد غذایی به کار برده می شود.در صورت درخواست مشتری کلیه مخازن افقی طبرستان...
0 ریال (بدون مالیات)
مخزن پلاستیکی طبرستان افقی 2000 لیتری تک لایه مدل PT 216 مخزن 2000 لیتری افقی طبرستان تک لایه مدل PT 216 جهت نگهداری آب آشامیدنی و مواد غذایی به کار برده می شود.در صورت درخواست مشتری کلیه مخازن افقی طبرستان به صورت...
0 ریال (بدون مالیات)
مخزن پلاستیکی طبرستان افقی 2000 لیتری تک لایه مدل PT 2060 مخزن 2000 لیتری افقی طبرستان تک لایه بی رنگ کرکره ای مدل PT 2060 جهت نگهداری آب آشامیدنی و مواد غذایی به کار برده می شود.در صورت درخواست مشتری کلیه مخازن افقی...
0 ریال (بدون مالیات)
مخزن پلاستیکی طبرستان افقی 2000 لیتری سه لایه مدل PT 2166 مخزن 2000 لیتری افقی طبرستان سه لایه مدل PT 2166 جهت نگهداری آب آشامیدنی و مواد غذایی به کار برده می شود.در صورت درخواست مشتری کلیه مخازن افقی طبرستان به صورت...
0 ریال (بدون مالیات)
مخزن پلاستیکی طبرستان افقی 2000 لیتری سه لایه مدل PT 2066 مخزن 2000 لیتری افقی طبرستان سه لایه کرکره ای مدل PT 2066 جهت نگهداری آب آشامیدنی و مواد غذایی به کار برده می شود.در صورت درخواست مشتری کلیه مخازن افقی...
0 ریال (بدون مالیات)
مخزن پلاستیکی طبرستان افقی 220 لیتری تک لایه مدل PT 2010 مخزن 220 لیتری افقی طبرستان تک لایه بی رنگ مدل PT 2010 جهت نگهداری آب آشامیدنی و مواد غذایی به کار برده می شود.در صورت درخواست مشتری کلیه مخازن افقی طبرستان به...
0 ریال (بدون مالیات)
مخزن پلاستیکی طبرستان افقی 220 لیتری سه لایه مدل PT 2316 مخزن 220 لیتری افقی کرکره ای طبرستان سه لایه مدل PT 2316 جهت نگهداری آب آشامیدنی و مواد غذایی به کار برده می شود.در صورت درخواست مشتری کلیه مخازن افقی طبرستان...

تنظیمات

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم