کاتالوگ

کشور سازنده
سایز خروجی پمپ (mm)
سایز ورودی پمپ (mm)
برند محصول
قدرت (KW)
نوع برق مصرفی(فاز)

زیرشاخه ها

نمایش 1 - 36 از 63 آیتم
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 25-90/2 1PH
  28,706,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 25-90/2 1PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 25-90/2 1PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک بهینه...

  28,706,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 25-90/2 3PH
  22,883,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 25-90/2 3PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 25-90/2 3PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک بهینه...

  22,883,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-60/2 1PH
  36,059,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-60/2 1PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 32-60/2 1PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک بهینه...

  36,059,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-60/2 3PH
  29,777,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-60/2 3PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 32-60/2 3PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک بهینه...

  29,777,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-60/2 3PH
  43,600,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-120/2 1PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 32-120/2 1PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  43,600,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-120/2 3PH
  37,306,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-120/2 3PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 32-120/2 3PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  37,306,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-150/2 1PH
  43,600,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-150/2 1PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 32-150/2 1PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  43,600,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-150/2 3PH
  37,306,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-150/2 3PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 32-150/2 3PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  37,306,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-180/2 1PH
  48,577,000 ریال

  پمپ گراندفوس سیرکولاتور خطی شفت مستقیم مدل TP 32-180/2 1PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 32-180/2 1PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  48,577,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-180/2 3PH
  42,295,000 ریال

  پمپ گراندفوس سیرکولاتور خطی شفت مستقیم مدل TP 32-180/2 3PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 32-180/2 3PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  42,295,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-200/2 3PH
  51,859,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-200/2 3PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 32-200/2 3PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  51,859,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-230/2 1PH
  50,130,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-230/2 1PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 32-230/2 1PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  50,130,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-230/2 3PH
  43,777,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-230/2 3PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 32-230/2 3PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  43,777,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-250/2 3PH
  57,812,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-250/2 3PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 32-250/2 3PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  57,812,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-320/2 3PH
  62,459,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-320/2 3PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 32-250/2 3PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  62,459,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-380/2 3PH
  67,777,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 32-380/2 3PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 32-380/2 3PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  67,777,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-60/2 1PH
  40,142,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-60/2 1PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 40-60/2 1PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک بهینه...

  40,142,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-60/2 3PH
  33,859,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-60/2 3PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 40-60/2 3PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک بهینه...

  33,859,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-120/2 1PH
  48,812,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-120/2 1PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 40-120/2 1PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  48,812,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-120/2 3PH
  42,518,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-120/2 3PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 40-120/2 3PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  42,518,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-180/2 1PH
  56,671,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-180/2 1PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 40-180/2 1PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  56,671,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-180/2 3PH
  50,389,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-180/2 3PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 40-180/2 3PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  50,389,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-190/2 1PH
  58,871,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-190/2 1PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 40-190/2 1PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  58,871,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-190/2 3PH
  52,024,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-190/2 3PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 40-190/2 3PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  52,024,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-230/2 1PH
  60,542,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-230/2 1PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 40-230/2 1PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  60,542,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-230/2 3PH
  53,683,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-230/2 3PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 40-230/2 3PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  53,683,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-240/2 3PH
  66,459,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-240/2 3PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 40-240/2 3PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  66,459,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-270/2 1PH
  60,706,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-270/2 1PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 40-270/2 1PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  60,706,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-270/2 3PH
  54,342,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-270/2 3PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 40-270/2 3PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  54,342,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-300/2 3PH
  70,448,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس سری TP مدل TP 40-300/2 3PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 40-300/2 3PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک...

  70,448,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور گراندفوس سری TP مدل TP 50-60/2 1PH
  48,859,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور گراندفوس سری TP مدل TP 50-60/2 1PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 50-60/2 1PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک بهینه شده...

  48,859,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور گراندفوس سری TP مدل TP 50-60/2 3PH
  42,553,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور گراندفوس سری TP مدل TP 50-60/2 3PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 50-60/2 3PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد و دبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک بهینه...

  42,553,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور گراندفوس سری TP مدل TP 50-120/2 1PH
  59,029,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور گراندفوس سری TP مدل TP 50-120/2 1PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 50-120/2 1PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک بهینه...

  59,029,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور گراندفوس سری TP مدل TP 50-120/2 3PH
  52,212,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور گراندفوس سری TP مدل TP 50-120/2 3PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 50-120/2 3PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک بهینه...

  52,212,000 ریال
  موجود
 • پمپ سیرکولاتور گراندفوس سری TP مدل TP 50-160/2 3PH
  63,530,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور گراندفوس سری TP مدل TP 50-160/2 3PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 50-160/2 3PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک بهینه...

  63,530,000 ریال
  موجود
 • ﭘمپ سیرکولاتور ﮔراﻧدﻓوس ﺳری TP 50 ﻣدل TP 50-180/2 1PH
  65,824,000 ریال

  پمپ سیرکولاتور گراندفوس سری TP مدل TP 50-180/2 1PH پمپ سیرکولاتور گراندفوس خطی شفت مستقیم مدل TP 50-180/2 1PH با نصب و سرویس آسان و بدنه مقاوم در برابر خوردگی، دارای انواع سیل مکانیکی متناسب با خصوصیات سیال و دماهای مختلف و هد ودبی گسترده با مصرف بهینه انرژی و آب گرد سرد و گرم و هیدرولیک بهینه...

  65,824,000 ریال
  موجود