مبدل صفحه ای

مبدل حرارتی صفحه‌ای (به انگلیسی:  Plate heat exchanger )  :  نوعی مبدل حرارتی است , این مبدل حرارتی با استفاده از تعداد زیادی صفحات فلزی نازک ، موجب تبادل حرارت بالا بین سیال گرم و سرد می‌شود. عملکرد این مبدل به این طور است که از دو جهت مخالف سیال سرد و گرم وارد مبدل می‌شوند که سیالات وارد شده به صورت یکی در میان بین صفحات فلزی  انتقال می یابند و با یکدیگر تبادل گرما پیدا می‌کنند .  ویژه‌ای مبدل عبارت است از: انتقال حرارت و بازدهی بالاتر نسبت به سایر مبدل‌ها قابلیت تغییر سطح تبادل حرارت فضای کمتری می گیرد تعمیر و نگه داریراحتتر  حجم کم مایع ذخیره شده در داخل مبدل
نمایش 1 - 36 از 53 آیتم
 • مبدل حرارتی تویو ( toyo ) ظرفیت 15000 کیلوکالری مدل BX-30
  2,000,000 ریال

  مبدل حرارتی تویو با توجه به نیازهای مشتریان ما انتخاب و ساخته می شود . علاوه بر این، به عنوان یک تولید کننده پیشرو، ما نه تنها محصولات با کیفیت برتر بلکه همچنین قیمت های رقابتی و متخصصان توانمند را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما را مطلع و مشخصات محصول را انتخاب کنند که کاملا با...

  2,000,000 ریال
  موجود
 • مبدل حرارتی تویو ( toyo ) ظرفیت 20000 کیلوکالری مدل BX-50
  2,200,000 ریال

  مبدل حرارتی تویو با توجه به نیازهای مشتریان ما انتخاب و ساخته می شود . علاوه بر این، به عنوان یک تولید کننده پیشرو، ما نه تنها محصولات با کیفیت برتر بلکه همچنین قیمت های رقابتی و متخصصان توانمند را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما را مطلع و مشخصات محصول را انتخاب کنند که کاملا با...

  2,200,000 ریال
  موجود
 • مبدل حرارتی تویو ( toyo ) ظرفیت 25000 کیلوکالری مدل BX-40
  2,400,000 ریال

  مبدل حرارتی تویو با توجه به نیازهای مشتریان ما انتخاب و ساخته می شود . علاوه بر این، به عنوان یک تولید کننده پیشرو، ما نه تنها محصولات با کیفیت برتر بلکه همچنین قیمت های رقابتی و متخصصان توانمند را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما را مطلع و مشخصات محصول را انتخاب کنند که کاملا با...

  2,400,000 ریال
  موجود
 • مبدل حرارتی تویو ( toyo ) ظرفیت 30000 کیلوکالری مدل BX-60
  2,700,000 ریال

  مبدل حرارتی تویو با توجه به نیازهای مشتریان ما انتخاب و ساخته می شود . علاوه بر این، به عنوان یک تولید کننده پیشرو، ما نه تنها محصولات با کیفیت برتر بلکه همچنین قیمت های رقابتی و متخصصان توانمند را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما را مطلع و مشخصات محصول را انتخاب کنند که کاملا با...

  2,700,000 ریال
  موجود
 • مبدل حرارتی تویو ( toyo ) ظرفیت 40000 کیلوکالری مدل BX-80
  3,200,000 ریال

  مبدل حرارتی تویو با توجه به نیازهای مشتریان ما انتخاب و ساخته می شود . علاوه بر این، به عنوان یک تولید کننده پیشرو، ما نه تنها محصولات با کیفیت برتر بلکه همچنین قیمت های رقابتی و متخصصان توانمند را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما را مطلع و مشخصات محصول را انتخاب کنند که کاملا با...

  3,200,000 ریال
  موجود
 • مبدل حرارتی تویو ( toyo ) ظرفیت 50000 کیلوکالری مدل BX-100
  4,000,000 ریال

  مبدل حرارتی تویو با توجه به نیازهای مشتریان ما انتخاب و ساخته می شود . علاوه بر این، به عنوان یک تولید کننده پیشرو، ما نه تنها محصولات با کیفیت برتر بلکه همچنین قیمت های رقابتی و متخصصان توانمند را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما را مطلع و مشخصات محصول را انتخاب کنند که کاملا با...

  4,000,000 ریال
  موجود
 • مبدل حرارتی تویو ( toyo ) ظرفیت 60000 کیلوکالری مدل BX-120
  4,500,000 ریال

  مبدل حرارتی تویو با توجه به نیازهای مشتریان ما انتخاب و ساخته می شود . علاوه بر این، به عنوان یک تولید کننده پیشرو، ما نه تنها محصولات با کیفیت برتر بلکه همچنین قیمت های رقابتی و متخصصان توانمند را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما را مطلع و مشخصات محصول را انتخاب کنند که کاملا با...

  4,500,000 ریال
  موجود
 • مبدل حرارتی تویو ( toyo ) ظرفیت 75000 کیلوکالری مدل BX-150
  4,800,000 ریال

  مبدل حرارتی تویو با توجه به نیازهای مشتریان ما انتخاب و ساخته می شود . علاوه بر این، به عنوان یک تولید کننده پیشرو، ما نه تنها محصولات با کیفیت برتر بلکه همچنین قیمت های رقابتی و متخصصان توانمند را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما را مطلع و مشخصات محصول را انتخاب کنند که کاملا با...

  4,800,000 ریال
  موجود
 • مبدل حرارتی تویو ( toyo ) ظرفیت 75000 کیلوکالری مدل BX-200
  8,600,000 ریال

  مبدل حرارتی تویو با توجه به نیازهای مشتریان ما انتخاب و ساخته می شود . علاوه بر این، به عنوان یک تولید کننده پیشرو، ما نه تنها محصولات با کیفیت برتر بلکه همچنین قیمت های رقابتی و متخصصان توانمند را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما را مطلع و مشخصات محصول را انتخاب کنند که کاملا با...

  8,600,000 ریال
  موجود
 • مبدل حرارتی تویو ( toyo ) ظرفیت 125000 کیلوکالری مدل BX-250
  9,500,000 ریال

  مبدل حرارتی تویو با توجه به نیازهای مشتریان ما انتخاب و ساخته می شود . علاوه بر این، به عنوان یک تولید کننده پیشرو، ما نه تنها محصولات با کیفیت برتر بلکه همچنین قیمت های رقابتی و متخصصان توانمند را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما را مطلع و مشخصات محصول را انتخاب کنند که کاملا با...

  9,500,000 ریال
  موجود
 • مبدل حرارتی تویو ( toyo ) ظرفیت 150000 کیلوکالری مدل BX-300
  11,000,000 ریال

  مبدل حرارتی تویو با توجه به نیازهای مشتریان ما انتخاب و ساخته می شود . علاوه بر این، به عنوان یک تولید کننده پیشرو، ما نه تنها محصولات با کیفیت برتر بلکه همچنین قیمت های رقابتی و متخصصان توانمند را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما را مطلع و مشخصات محصول را انتخاب کنند که کاملا با...

  11,000,000 ریال
  موجود
 • مبدل حرارتی تویو ( toyo ) ظرفیت 175000 کیلوکالری مدل BX-350
  12,400,000 ریال

  مبدل حرارتی تویو با توجه به نیازهای مشتریان ما انتخاب و ساخته می شود . علاوه بر این، به عنوان یک تولید کننده پیشرو، ما نه تنها محصولات با کیفیت برتر بلکه همچنین قیمت های رقابتی و متخصصان توانمند را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما را مطلع و مشخصات محصول را انتخاب کنند که کاملا با...

  12,400,000 ریال
  موجود
 • مبدل حرارتی تویو ( toyo ) ظرفیت 200000 کیلوکالری مدل BX-400
  14,000,000 ریال

  مبدل حرارتی تویو با توجه به نیازهای مشتریان ما انتخاب و ساخته می شود . علاوه بر این، به عنوان یک تولید کننده پیشرو، ما نه تنها محصولات با کیفیت برتر بلکه همچنین قیمت های رقابتی و متخصصان توانمند را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما را مطلع و مشخصات محصول را انتخاب کنند که کاملا با...

  14,000,000 ریال
  موجود
 • مبدل حرارتی تویو ( toyo ) ظرفیت 250000 کیلوکالری مدل BX-500
  15,700,000 ریال

  مبدل حرارتی تویو با توجه به نیازهای مشتریان ما انتخاب و ساخته می شود . علاوه بر این، به عنوان یک تولید کننده پیشرو، ما نه تنها محصولات با کیفیت برتر بلکه همچنین قیمت های رقابتی و متخصصان توانمند را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما را مطلع و مشخصات محصول را انتخاب کنند که کاملا با...

  15,700,000 ریال
  موجود
 • مبدل حرارتی تویو ( toyo ) ظرفیت 300000 کیلوکالری مدل BX-600
  18,500,000 ریال

  مبدل حرارتی تویو با توجه به نیازهای مشتریان ما انتخاب و ساخته می شود . علاوه بر این، به عنوان یک تولید کننده پیشرو، ما نه تنها محصولات با کیفیت برتر بلکه همچنین قیمت های رقابتی و متخصصان توانمند را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما را مطلع و مشخصات محصول را انتخاب کنند که کاملا با...

  18,500,000 ریال
  موجود
 • مبدل حرارتی تویو ( toyo ) ظرفیت 375000 کیلوکالری مدل BX-750
  24,000,000 ریال

  مبدل حرارتی تویو با توجه به نیازهای مشتریان ما انتخاب و ساخته می شود . علاوه بر این، به عنوان یک تولید کننده پیشرو، ما نه تنها محصولات با کیفیت برتر بلکه همچنین قیمت های رقابتی و متخصصان توانمند را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما را مطلع و مشخصات محصول را انتخاب کنند که کاملا با...

  24,000,000 ریال
  موجود
 • مبدل حرارتی تویو ( toyo ) ظرفیت 450000 کیلوکالری مدل BX-900
  27,000,000 ریال

  مبدل حرارتی تویو با توجه به نیازهای مشتریان ما انتخاب و ساخته می شود . علاوه بر این، به عنوان یک تولید کننده پیشرو، ما نه تنها محصولات با کیفیت برتر بلکه همچنین قیمت های رقابتی و متخصصان توانمند را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما را مطلع و مشخصات محصول را انتخاب کنند که کاملا با...

  27,000,000 ریال
  موجود
 • مبدل حرارتی تویو ( toyo ) ظرفیت 500000 کیلوکالری مدل BX-1000
  30,000,000 ریال

  مبدل حرارتی تویو با توجه به نیازهای مشتریان ما انتخاب و ساخته می شود . علاوه بر این، به عنوان یک تولید کننده پیشرو، ما نه تنها محصولات با کیفیت برتر بلکه همچنین قیمت های رقابتی و متخصصان توانمند را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما را مطلع و مشخصات محصول را انتخاب کنند که کاملا با...

  30,000,000 ریال
  موجود
 • مبدل حرارتی تویو ( toyo ) ظرفیت 600000 کیلوکالری مدل BX-1200
  32,500,000 ریال

  مبدل حرارتی تویو با توجه به نیازهای مشتریان ما انتخاب و ساخته می شود . علاوه بر این، به عنوان یک تولید کننده پیشرو، ما نه تنها محصولات با کیفیت برتر بلکه همچنین قیمت های رقابتی و متخصصان توانمند را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما را مطلع و مشخصات محصول را انتخاب کنند که کاملا با...

  32,500,000 ریال
  موجود
 • مبدل حرارتی تویو ( toyo ) ظرفیت 750000 کیلوکالری مدل BX-1500
  42,000,000 ریال

  مبدل حرارتی تویو با توجه به نیازهای مشتریان ما انتخاب و ساخته می شود . علاوه بر این، به عنوان یک تولید کننده پیشرو، ما نه تنها محصولات با کیفیت برتر بلکه همچنین قیمت های رقابتی و متخصصان توانمند را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما را مطلع و مشخصات محصول را انتخاب کنند که کاملا با...

  42,000,000 ریال
  موجود
 • مبدل صفحه ای لترون آمریکا به ظرفیت 25000
  1,921,000 ریال 2,260,000 ریال

  بطور کلی همانطور که از نام مبدل حرارتی مشخص است، مبدل های حرارتی وظیفه تبادل حرارت بین دو سیال را بعهده دارند. سیالات تبادل کننده حرارت می توانند آب، گاز، روغن، هوا و ... باشند.

  1,921,000 ریال 2,260,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • مبدل صفحه ای لترون آمریکا به ظرفیت 40000
  2,456,500 ریال 2,890,000 ریال

  بطور کلی همانطور که از نام مبدل حرارتی مشخص است، مبدل های حرارتی وظیفه تبادل حرارت بین دو سیال را بعهده دارند. سیالات تبادل کننده حرارت می توانند آب، گاز، روغن، هوا و ... باشند.

  2,456,500 ریال 2,890,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • مبدل صفحه ای لترون آمریکا به ظرفیت 50000
  2,830,500 ریال 3,330,000 ریال

  بطور کلی همانطور که از نام مبدل حرارتی مشخص است، مبدل های حرارتی وظیفه تبادل حرارت بین دو سیال را بعهده دارند. سیالات تبادل کننده حرارت می توانند آب، گاز، روغن، هوا و ... باشند.

  2,830,500 ریال 3,330,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • مبدل صفحه ای لترون آمریکا به ظرفیت 60000
  3,357,500 ریال 3,950,000 ریال

  بطور کلی همانطور که از نام مبدل حرارتی مشخص است، مبدل های حرارتی وظیفه تبادل حرارت بین دو سیال را بعهده دارند. سیالات تبادل کننده حرارت می توانند آب، گاز، روغن، هوا و ... باشند.

  3,357,500 ریال 3,950,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • مبدل صفحه ای لترون آمریکا به ظرفیت 70000
  3,816,500 ریال 4,490,000 ریال

  بطور کلی همانطور که از نام مبدل حرارتی مشخص است، مبدل های حرارتی وظیفه تبادل حرارت بین دو سیال را بعهده دارند. سیالات تبادل کننده حرارت می توانند آب، گاز، روغن، هوا و ... باشند.

  3,816,500 ریال 4,490,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • مبدل صفحه ای لترون آمریکا به ظرفیت 100000
  7,454,500 ریال 8,770,000 ریال

  بطور کلی همانطور که از نام مبدل حرارتی مشخص است، مبدل های حرارتی وظیفه تبادل حرارت بین دو سیال را بعهده دارند. سیالات تبادل کننده حرارت می توانند آب، گاز، روغن، هوا و ... باشند.

  7,454,500 ریال 8,770,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • مبدل صفحه ای لترون آمریکا به ظرفیت 125000
  8,474,500 ریال 9,970,000 ریال

  بطور کلی همانطور که از نام مبدل حرارتی مشخص است، مبدل های حرارتی وظیفه تبادل حرارت بین دو سیال را بعهده دارند. سیالات تبادل کننده حرارت می توانند آب، گاز، روغن، هوا و ... باشند.

  8,474,500 ریال 9,970,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • مبدل صفحه ای لترون آمریکا به ظرفیت 150000
  9,690,000 ریال 11,400,000 ریال

  بطور کلی همانطور که از نام مبدل حرارتی مشخص است، مبدل های حرارتی وظیفه تبادل حرارت بین دو سیال را بعهده دارند. سیالات تبادل کننده حرارت می توانند آب، گاز، روغن، هوا و ... باشند.

  9,690,000 ریال 11,400,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • مبدل صفحه ای لترون آمریکا به ظرفیت 175000
  11,390,000 ریال 13,400,000 ریال

  بطور کلی همانطور که از نام مبدل حرارتی مشخص است، مبدل های حرارتی وظیفه تبادل حرارت بین دو سیال را بعهده دارند. سیالات تبادل کننده حرارت می توانند آب، گاز، روغن، هوا و ... باشند.

  11,390,000 ریال 13,400,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • مبدل صفحه ای لترون آمریکا به ظرفیت 200000
  14,728,800 ریال 17,328,000 ریال

  بطور کلی همانطور که از نام مبدل حرارتی مشخص است، مبدل های حرارتی وظیفه تبادل حرارت بین دو سیال را بعهده دارند. سیالات تبادل کننده حرارت می توانند آب، گاز، روغن، هوا و ... باشند.

  14,728,800 ریال 17,328,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • مبدل صفحه ای لترون آمریکا به ظرفیت 250000
  17,732,700 ریال 20,862,000 ریال

  بطور کلی همانطور که از نام مبدل حرارتی مشخص است، مبدل های حرارتی وظیفه تبادل حرارت بین دو سیال را بعهده دارند. سیالات تبادل کننده حرارت می توانند آب، گاز، روغن، هوا و ... باشند.

  17,732,700 ریال 20,862,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • مبدل صفحه ای لترون آمریکا به ظرفیت 300000
  19,522,800 ریال 22,968,000 ریال

  بطور کلی همانطور که از نام مبدل حرارتی مشخص است، مبدل های حرارتی وظیفه تبادل حرارت بین دو سیال را بعهده دارند. سیالات تبادل کننده حرارت می توانند آب، گاز، روغن، هوا و ... باشند.

  19,522,800 ریال 22,968,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • مبدل صفحه ای لترون آمریکا به ظرفیت 400000
  25,340,200 ریال 29,812,000 ریال

  بطور کلی همانطور که از نام مبدل حرارتی مشخص است، مبدل های حرارتی وظیفه تبادل حرارت بین دو سیال را بعهده دارند. سیالات تبادل کننده حرارت می توانند آب، گاز، روغن، هوا و ... باشند.

  25,340,200 ریال 29,812,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • مبدل صفحه ای لترون آمریکا به ظرفیت 500000
  29,481,400 ریال 34,684,000 ریال

  بطور کلی همانطور که از نام مبدل حرارتی مشخص است، مبدل های حرارتی وظیفه تبادل حرارت بین دو سیال را بعهده دارند. سیالات تبادل کننده حرارت می توانند آب، گاز، روغن، هوا و ... باشند.

  29,481,400 ریال 34,684,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • مبدل صفحه ای لترون آمریکا به ظرفیت 600000
  33,129,600 ریال 38,976,000 ریال

  بطور کلی همانطور که از نام مبدل حرارتی مشخص است، مبدل های حرارتی وظیفه تبادل حرارت بین دو سیال را بعهده دارند. سیالات تبادل کننده حرارت می توانند آب، گاز، روغن، هوا و ... باشند.

  33,129,600 ریال 38,976,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • مبدل صفحه ای لترون آمریکا به ظرفیت 1100000
  77,035,500 ریال 90,630,000 ریال

  بطور کلی همانطور که از نام مبدل حرارتی مشخص است، مبدل های حرارتی وظیفه تبادل حرارت بین دو سیال را بعهده دارند. سیالات تبادل کننده حرارت می توانند آب، گاز، روغن، هوا و ... باشند.

  77,035,500 ریال 90,630,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود