کاتالوگ

نمایش 1 - 33 از 33 آیتم
 • کولر گازی سام مدل روتاری به ظرفیت 9000 BTU
  لطفا تماس بگیرید.

  سرمایش و گرمایش یکنواخت و مطبوع فیلترهای چندگانه تصفیه هوا نصب جداگانه در هر واحد مسکونی مجهز بودن به ترموستات دمایی سرمایش و گرمایش سریعتر از سیستم های قدیمی بدلیل پرتاب باد

  لطفا تماس بگیرید.
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی سام سرد و گرم گرید B به ظرفیت 12000 BTU مدل H12FR1
  لطفا تماس بگیرید.

  سرمایش و گرمایش یکنواخت و مطبوع فیلترهای چندگانه تصفیه هوا نصب جداگانه در هر واحد مسکونی مجهز بودن به ترموستات دمایی سرمایش و گرمایش سریعتر از سیستم های قدیمی بدلیل پرتاب باد

  لطفا تماس بگیرید.
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی سام سرد و گرم گرید B به ظرفیت 18000 BTU مدل H18FR1
  لطفا تماس بگیرید.

  سرمایش و گرمایش یکنواخت و مطبوع فیلترهای چندگانه تصفیه هوا نصب جداگانه در هر واحد مسکونی مجهز بودن به ترموستات دمایی سرمایش و گرمایش سریعتر از سیستم های قدیمی بدلیل پرتاب باد

  لطفا تماس بگیرید.
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی سام سرد و گرم گرید B به ظرفیت 24000 BTU مدل H24FR1
  لطفا تماس بگیرید.

  سرمایش و گرمایش یکنواخت و مطبوع فیلترهای چندگانه تصفیه هوا نصب جداگانه در هر واحد مسکونی مجهز بودن به ترموستات دمایی سرمایش و گرمایش سریعتر از سیستم های قدیمی بدلیل پرتاب باد

  لطفا تماس بگیرید.
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی سام سرد و گرم گرید B به ظرفیت 30000 BTU مدل H30FR1
  لطفا تماس بگیرید.

  سرمایش و گرمایش یکنواخت و مطبوع فیلترهای چندگانه تصفیه هوا نصب جداگانه در هر واحد مسکونی مجهز بودن به ترموستات دمایی سرمایش و گرمایش سریعتر از سیستم های قدیمی بدلیل پرتاب باد

  لطفا تماس بگیرید.
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی سرد سام گرید B کمپرسور روتاری به ظرفیت 12000 BTU مدل C12FR3
  لطفا تماس بگیرید.

  فیلترهای چندگانه تصفیه هوا نصب جداگانه در هر واحد مسکونی مجهز بودن به ترموستات دمایی دارای حالت خواب مجهز به تایمر خاموش و روشن کم صدا

  لطفا تماس بگیرید.
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی سرد سام گرید B کمپرسور روتاری به ظرفیت 18000 BTU مدل C18FR3
  لطفا تماس بگیرید.

  فیلترهای چندگانه تصفیه هوا نصب جداگانه در هر واحد مسکونی مجهز بودن به ترموستات دمایی دارای حالت خواب مجهز به تایمر خاموش و روشن کم صدا

  لطفا تماس بگیرید.
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی سرد سام گرید B کمپرسور روتاری به ظرفیت 24000 BTU مدل C24FR3
  لطفا تماس بگیرید.

  فیلترهای چندگانه تصفیه هوا نصب جداگانه در هر واحد مسکونی مجهز بودن به ترموستات دمایی دارای حالت خواب مجهز به تایمر خاموش و روشن کم صدا

  لطفا تماس بگیرید.
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی سرد سام گرید B کمپرسور روتاری به ظرفیت 30000 BTU مدل C30FR3
  لطفا تماس بگیرید.

  فیلترهای چندگانه تصفیه هوا نصب جداگانه در هر واحد مسکونی مجهز بودن به ترموستات دمایی دارای حالت خواب مجهز به تایمر خاموش و روشنکم صدا

  لطفا تماس بگیرید.
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی سرد سام گرید B کمپرسور پیستونی به ظرفیت 18000 BTU مدل C18AP3
  34,639,000 ریال 36,850,000 ریال

  کولر گازی سرد سام مدل C18AUP3 کمپرسور با کیفیت Copland  و KK فیلترهای چندگانه تصفیه هوا نصب جداگانه در هر واحد مسکونی مجهز بودن به ترموستات دمایی دارای حالت خواب مجهز به تایمر خاموش و روشن کم صدا

  34,639,000 ریال 36,850,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی سرد سام گرید B کمپرسور پیستونی به ظرفیت 24000 BTU مدل C24AP3
  38,831,400 ریال 41,310,000 ریال

  کولر گازی سرد سام مدل C24AUP3 کمپرسور با کیفیت Copland  و KK فیلترهای چندگانه تصفیه هوا نصب جداگانه در هر واحد مسکونی مجهز بودن به ترموستات دمایی دارای حالت خواب مجهز به تایمر خاموش و روشن کم صدا

  38,831,400 ریال 41,310,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی سرد سام گرید B کمپرسور پیستونی به ظرفیت 30000 BTU مدل C30AP3
  48,278,400 ریال 51,360,000 ریال

  کولر گازی سرد سام گرید مدل C30AUP3 کمپرسور با کیفیت Copland  و KK فیلترهای چندگانه تصفیه هوا نصب جداگانه در هر واحد مسکونی مجهز بودن به ترموستات دمایی دارای حالت خواب مجهز به تایمر خاموش و روشن کم صدا

  48,278,400 ریال 51,360,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی سرد سام گرید B کمپرسور پیستونی به ظرفیت 36000 BTU مدل C36AP3
  لطفا تماس بگیرید.

  کولر گازی سرد سام گرید مدل C36AUP3 کمپرسور با کیفیت Copland  و KK فیلترهای چندگانه تصفیه هوا نصب جداگانه در هر واحد مسکونی مجهز بودن به ترموستات دمایی دارای حالت خواب مجهز به تایمر خاموش و روشن کم صدا

  لطفا تماس بگیرید.
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی سام سرد و گرم اینورتر گرید A به ظرفیت 9000 BTU مدل H9MR1
  25,680,000 ریال

  کولر گازی سام  اینورتر مدل H09MR1 دارای برچسب انرژی A کم مصرف و اقتصادی مخصوص مناطق معتدل طراحی زیبا مجهز به کمپرسور با کیفیت GMCC با قابلیت شروع بکار اتوماتیک قابلیت تنظیم خودکار دریچه هوا دارای حالت خواب مجهز به تایمر خاموش و روشن  کم صدا

  25,680,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی سام سرد و گرم اینورتر گرید A به ظرفیت 12000 BTU مدل H12NR1
  27,900,000 ریال

  کولر گازی سام  اینورتر مدل H12MR1 دارای برچسب انرژی A کم مصرف و اقتصادی مخصوص مناطق معتدل طراحی زیبا مجهز به کمپرسور با کیفیت GMCC با قابلیت شروع بکار اتوماتیک قابلیت تنظیم خودکار دریچه هوا دارای حالت خواب مجهز به تایمر خاموش و روشن  کم صدا

  27,900,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی سام سرد و گرم اینورتر گرید A به ظرفیت 18000 BTU مدل H18MR1
  36,850,000 ریال

  کولر گازی سام  اینورتر مدل H18MR1 دارای برچسب انرژی A کم مصرف و اقتصادی مخصوص مناطق معتدل طراحی زیبا مجهز به کمپرسور با کیفیت GMCC با قابلیت شروع بکار اتوماتیک قابلیت تنظیم خودکار دریچه هوا دارای حالت خواب مجهز به تایمر خاموش و روشن  کم صدا

  36,850,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی سام سرد و گرم اینورتر گرید A به ظرفیت 24000 BTU مدلH24MR1
  48,000,000 ریال

  کولر گازی سام  اینورتر مدل H24MR1 دارای برچسب انرژی A کم مصرف و اقتصادی مخصوص مناطق معتدل طراحی زیبا مجهز به کمپرسور با کیفیت GMCC با قابلیت شروع بکار اتوماتیک قابلیت تنظیم خودکار دریچه هوا دارای حالت خواب مجهز به تایمر خاموش و روشن  کم صدا

  48,000,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی پرتابل سرد و گرم سام کمپرسور روتاری به ظرفیت 9000 BTU مدل H9TR1
  لطفا تماس بگیرید.

  دارای برچسب انرژی B  مجهز به کمپرسور روتاری با کیفیت GMCC قابلیت تنظیم خودکار دریچه هوا  دارای قدرت پرتاب باد قوی پوشش مناسب فین ها با مقاومت بالا در برابر خوردگی قابلیت تنظیم سرعت فن  نصب آسان

  لطفا تماس بگیرید.
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی پرتابل سرد و گرم سام کمپرسور روتاری به ظرفیت 12000 BTU مدل H12NR1
  لطفا تماس بگیرید.

  دارای برچسب انرژی B  مجهز به کمپرسور روتاری با کیفیت GMCC قابلیت تنظیم خودکار دریچه هوا  دارای قدرت پرتاب باد قوی پوشش مناسب فین ها با مقاومت بالا در برابر خوردگی قابلیت تنظیم سرعت فن  نصب آسان

  لطفا تماس بگیرید.
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی پرتابل سرد و گرم سام کمپرسور روتاری به ظرفیت 9000 BTU مدل H9NR1
  لطفا تماس بگیرید.

  دارای برچسب انرژی B  مجهز به کمپرسور روتاری با کیفیت GMCC قابلیت تنظیم خودکار دریچه هوا  دارای قدرت پرتاب باد قوی پوشش مناسب فین ها با مقاومت بالا در برابر خوردگی قابلیت تنظیم سرعت فن  نصب آسان

  لطفا تماس بگیرید.
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولرگازی پنجره ای سرد سام کمپرسور روتاری گرید B به ظرفیت 18000 BTU مدل CM18GR3
  لطفا تماس بگیرید.

  کم صدا  دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن دارای قدرت پرتاب باد قوی قابلیت تنظیم خودکار دریچه هوا چپ به راست پوشش مناسب فین هابا مقاومت بالا در برابر خوردگی

  لطفا تماس بگیرید.
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولرگازی پنجره ای سرد سام کمپرسور روتاری گرید B به ظرفیت 18000 BTU مدل CR18GR3
  لطفا تماس بگیرید.

   کم صدا کنترل مکانیکی دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن دارای قدرت پرتاب باد قوی قابلیت تنظیم خودکار دریچه هوا چپ به راست پوشش مناسب فین هابا مقاومت بالا در برابر خوردگی

  لطفا تماس بگیرید.
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولرگازی پنجره ای سرد سام کمپرسور پیستونی گرید B به ظرفیت 18000 BTU مدل C18FP3
  لطفا تماس بگیرید.

   کم صدا کمپرسور پیستونی  دارای برچسب انرژی B مناسب مناطق گرمسیری قابلیت تنظیم سرعت فن دارای قدرت پرتاب باد قوی قابلیت تنظیم خودکار دریچه هوا چپ به راست پوشش مناسب فین هابا مقاومت بالا در برابر خوردگی

  لطفا تماس بگیرید.
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولرگازی پنجره ای سرد سام کمپرسور پیستونی گرید B به ظرفیت 18000 BTU مدل CM18FP3
  لطفا تماس بگیرید.

   کم صدا کمپرسور پیستونی  دارای برچسب انرژی B مناسب مناطق گرمسیری قابلیت تنظیم سرعت فن دارای قدرت پرتاب باد قوی قابلیت تنظیم خودکار دریچه هوا چپ به راست پوشش مناسب فین هابا مقاومت بالا در برابر خوردگی

  لطفا تماس بگیرید.
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولرگازی پنجره ای سرد سام کمپرسور روتاری گرید B به ظرفیت 24000 BTU مدل CM24GR3
  18,367,600 ریال 19,540,000 ریال

  کم صدا  دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن دارای قدرت پرتاب باد قوی قابلیت تنظیم خودکار دریچه هوا چپ به راست پوشش مناسب فین هابا مقاومت بالا در برابر خوردگی

  18,367,600 ریال 19,540,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی سام مدل پیستونی به ظرفیت 24000 BTU
  لطفا تماس بگیرید.

   کم صدا کمپرسور پیستونی  دارای برچسب انرژی B مناسب مناطق گرمسیری قابلیت تنظیم سرعت فن دارای قدرت پرتاب باد قوی قابلیت تنظیم خودکار دریچه هوا چپ به راست پوشش مناسب فین هابا مقاومت بالا در برابر خوردگی

  لطفا تماس بگیرید.
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولرگازی ایستاده سرد سام با کمپرسور پیستونی گرید B به ظرفیت 36000 BTU مدل C36SP3
  62,980,000 ریال 67,000,000 ریال

  کولر گازی ایستاده سرد سام مدل C36SP3 کم صدا نصب آسان سرمایش  36000 دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن دارای قدرت پرتاب باد قوی مجهز به تایمر خاموش و روشن قابلیت تنظیم خودکار دریچه هوا فیلتر مناسب جهت گرفتن گرد و غبار پوشش مناسب فین ها با مقاومت بالا در برابر خوردگی

  62,980,000 ریال 67,000,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی سام مدل اسکرول به ظرفیت 48000 BTU
  لطفا تماس بگیرید.

  کولر گازی ایستاده سرد سام مدل C48GSC3 کم صدا نصب آسان دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز  دارای قدرت پرتاب باد قوی مناسب برای مناطق گرمسیری مجهز به تایمر خاموش و روشن قابلیت تنظیم خودکار دریچه هوا فیلتر مناسب جهت گرفتن گرد و غبار پوشش مناسب فین ها با مقاومت بالا در برابر خوردگی

  لطفا تماس بگیرید.
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی سام مدل اسکرول به ظرفیت 48000 BTU
  73,470,400 ریال 78,160,000 ریال

  کولر گازی ایستاده سرد سام مدل H48SAC3 کم صدا نصب آسان دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز  دارای قدرت پرتاب باد قوی مناسب برای مناطق گرمسیری مجهز به تایمر خاموش و روشن قابلیت تنظیم خودکار دریچه هوا فیلتر مناسب جهت گرفتن گرد و غبار پوشش مناسب فین ها با مقاومت بالا در برابر خوردگی

  73,470,400 ریال 78,160,000 ریال
  ارزان شد!
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولرگازی ایستاده سرد و گرم سام با کمپرسور اسکرال گرید B به ظرفیت 48000 BTU مدل H48FSC1
  لطفا تماس بگیرید.

  کم صدا نصب آسان دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز  دارای قدرت پرتاب باد قوی مجهز به تایمر خاموش و روشن قابلیت تنظیم خودکار دریچه هوا فیلتر مناسب جهت گرفتن گرد و غبار پوشش مناسب فین ها با مقاومت بالا در برابر خوردگی

  لطفا تماس بگیرید.
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی سام مدل اسکرول به ظرفیت 48000 BTU
  لطفا تماس بگیرید.

  کم صدا نصب آسان دارای برچسب انرژی B قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز  دارای قدرت پرتاب باد قوی مجهز به تایمر خاموش و روشن قابلیت تنظیم خودکار دریچه هوا فیلتر مناسب جهت گرفتن گرد و غبار پوشش مناسب فین ها با مقاومت بالا در برابر خوردگی

  لطفا تماس بگیرید.
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولرگازی ایستاده سرد و گرم سام با کمپرسور اسکرال گرید B به ظرفیت 60000 BTU مدل C60GCS3
  لطفا تماس بگیرید.

  کم صدا نصب آسان دارای برچسب انرژی A قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز  دارای قدرت پرتاب باد قوی مناسب برای مناطق گرمسیری مجهز به تایمر خاموش و روشن قابلیت تنظیم خودکار دریچه هوا فیلتر مناسب جهت گرفتن گرد و غبار پوشش مناسب فین ها با مقاومت بالا در برابر خوردگی

  لطفا تماس بگیرید.
  ناموجود
  خرید محصول
 • کولر گازی سام مدل اسکرول به ظرفیت 60000 BTU
  لطفا تماس بگیرید.

  کم صدا نصب آسان دارای برچسب انرژی A قابلیت تنظیم سرعت فن سه فاز  دارای قدرت پرتاب باد قوی مجهز به تایمر خاموش و روشن قابلیت تنظیم خودکار دریچه هوا فیلتر مناسب جهت گرفتن گرد و غبار پوشش مناسب فین ها با مقاومت بالا در برابر خوردگی

  لطفا تماس بگیرید.
  ناموجود
  خرید محصول