چیلرماژولاراسکرال TOYO-AC

چیلرماژولاراسکرال TOYO-AC

 و یژگی های چیلرماژولاراسکرال TOYO-AC کمپرسور دستگاه ازنوع اسکرال بابالاترین راندمان کاری مبدل ازنوع پوسته ولوله مجهزبه سیستم کنترل جهت حفاظت گردش مدارآب مجهز به سیستم آنتی فریزجهت جلوگیری از یخ زدگی وترکیدگی دارای سیستم کنترل کاملا هوشمند نمایش اطلاعات کاری ونمایش اطلاعات ایرادهای بوجودآمده دردستگاه بصوذت کاملاهوشمندبرروی نمایشگر استافده ازفن های کندانسورباکلاس Bوازنوع بی صدا قابلیت ماژل نمودن دستگاههاوفرمان پذیری بصورت کاملاهوشمند HEATING&COOLING R22 چیلرماژولاراسکرال هواخنک FIX
محصول در این دسته بندی وجود ندارد