کاتالوگ

کشور سازنده
برند محصول
قدرت (KW)
سری Helix V

سری Helix V

پمپ‌ ویلو سری Helix V ​ از نوع پمپ طبقاتی عمودی از جنس استنلس استیل با پوسته يكپارچه و موتورهای راندمان بالا ​ می‌باشد.​​  پمپ‌ های ویلو سری Helix V​ در آب‌رسانی و تقویت فشار،سیستم‌های اطفاء حریق،تغذیه بویلر،سیستم‌های سیرکولاسیون آب خنک‌کن،سیستم‌های شستشو و آب‌افشانی ،مهندسی پروسس،سیستم‌های سیرکولاسیون صنعتی کاربرد دارند. از مزایا و مشخصات این پمپ می توان به این موارد اشاره نمود: پروانه، دیفیوزر و پوسته مقاوم در برابر خوردگی مکانیکال سیل B-carbon/tungsten carbide یا SiC/carbon یاتاقان تنگستن کارباید  
نمایش 1 - 14 از 14 آیتم
 • پمپ طبقاتی عمودی سری HELIX Vشرکت WILOمدلHELIX V 1605-1/25/E/S/400-50-2
  لطفا تماس بگیرید.

  پمپ های طبقاتی عمودی سری HELIX V شرکت WILOاز نوع جنس استنلس استیل با پوسته یکپارچه وموتورهای راندمان بالا می باشند. اطلاعات فنی: محدوده دمای سیال:-15الی 120درجه سیلسیوس اتصال فلنجی:32DNالیDN100 حداکثرفشارکاری:25بار حداکثرفشارورودی:10بار کلاس حفاظتی:IP 55 کلاس عایق بندی حرارتی موتور:F

  لطفا تماس بگیرید.
  موجود
 • پمپ طبقاتی عمودی سری HELIX Vشرکت WILOمدلHELIX V 1606-1/16/E/S/400-50-2
  لطفا تماس بگیرید.

  پمپ های طبقاتی عمودی سری HELIX V شرکت WILOاز نوع جنس استنلس استیل با پوسته یکپارچه وموتورهای راندمان بالا می باشند. اطلاعات فنی: محدوده دمای سیال:-15الی 120درجه سیلسیوس اتصال فلنجی:32DNالیDN100 حداکثرفشارکاری:25بار حداکثرفشارورودی:10بار کلاس حفاظتی:IP 55 کلاس عایق بندی حرارتی موتور:F

  لطفا تماس بگیرید.
  موجود
 • پمپ طبقاتی عمودی سری HELIX Vشرکت WILOمدلHELIX V 1607-1/25/E/S/400-50-2
  لطفا تماس بگیرید.

  پمپ های طبقاتی عمودی سری HELIX V شرکت WILOاز نوع جنس استنلس استیل با پوسته یکپارچه وموتورهای راندمان بالا می باشند. اطلاعات فنی: محدوده دمای سیال:-15الی 120درجه سیلسیوس اتصال فلنجی:32DNالیDN100 حداکثرفشارکاری:25بار حداکثرفشارورودی:10بار کلاس حفاظتی:IP 55 کلاس عایق بندی حرارتی موتور:F

  لطفا تماس بگیرید.
  موجود
 • پمپ طبقاتی عمودی سری HELIX Vشرکت WILOمدلHELIX V 1608-1/16/E/S/400-50-2
  لطفا تماس بگیرید.

  پمپ های طبقاتی عمودی سری HELIX V شرکت WILOاز نوع جنس استنلس استیل با پوسته یکپارچه وموتورهای راندمان بالا می باشند. اطلاعات فنی: محدوده دمای سیال:-15الی 120درجه سیلسیوس اتصال فلنجی:32DNالیDN100 حداکثرفشارکاری:25بار حداکثرفشارورودی:10بار کلاس حفاظتی:IP 55 کلاس عایق بندی حرارتی موتور:F

  لطفا تماس بگیرید.
  موجود
 • پمپ طبقاتی عمودی سری HELIX Vشرکت WILOمدلHELIX V 1609-1/16/E/K400-50-2
  لطفا تماس بگیرید.

  پمپ های طبقاتی عمودی سری HELIX V شرکت WILOاز نوع جنس استنلس استیل با پوسته یکپارچه وموتورهای راندمان بالا می باشند. اطلاعات فنی: محدوده دمای سیال:-15الی 120درجه سیلسیوس اتصال فلنجی:32DNالیDN100 حداکثرفشارکاری:25بار حداکثرفشارورودی:10بار کلاس حفاظتی:IP 55 کلاس عایق بندی حرارتی موتور:F

  لطفا تماس بگیرید.
  موجود
 • پمپ طبقاتی عمودی سری HELIX Vشرکت WILOمدلHELIX V 1610-1/25E/K/400-50-2
  لطفا تماس بگیرید.

  پمپ های طبقاتی عمودی سری HELIX V شرکت WILOاز نوع جنس استنلس استیل با پوسته یکپارچه وموتورهای راندمان بالا می باشند. اطلاعات فنی: محدوده دمای سیال:-15الی 120درجه سیلسیوس اتصال فلنجی:32DNالیDN100 حداکثرفشارکاری:25بار حداکثرفشارورودی:10بار کلاس حفاظتی:IP 55 کلاس عایق بندی حرارتی موتور:F

  لطفا تماس بگیرید.
  موجود
 • پمپ طبقاتی عمودی سری HELIX Vشرکت WILOمدلHELIX V 1612-1/25/E/K/400-50-2
  لطفا تماس بگیرید.

  پمپ های طبقاتی عمودی سری HELIX V شرکت WILOاز نوع جنس استنلس استیل با پوسته یکپارچه وموتورهای راندمان بالا می باشند. اطلاعات فنی: محدوده دمای سیال:-15الی 120درجه سیلسیوس اتصال فلنجی:32DNالیDN100 حداکثرفشارکاری:25بار حداکثرفشارورودی:10بار کلاس حفاظتی:IP 55 کلاس عایق بندی حرارتی موتور:F

  لطفا تماس بگیرید.
  موجود
 • پمپ طبقاتی عمودی سری HELIX Vشرکت WILOمدلHELIX V 1616-1/25/E/K/400-50-2
  لطفا تماس بگیرید.

  پمپ های طبقاتی عمودی سری HELIX V شرکت WILOاز نوع جنس استنلس استیل با پوسته یکپارچه وموتورهای راندمان بالا می باشند. اطلاعات فنی: محدوده دمای سیال:-15الی 120درجه سیلسیوس اتصال فلنجی:32DNالیDN100 حداکثرفشارکاری:25بار حداکثرفشارورودی:10بار کلاس حفاظتی:IP 55 کلاس عایق بندی حرارتی موتور:F

  لطفا تماس بگیرید.
  موجود
 • پمپ طبقاتی عمودی سری HELIX Vشرکت WILOمدلHELIX V 2204-4/16/E/S/400-50-2
  لطفا تماس بگیرید.

  پمپ های طبقاتی عمودی سری HELIX V شرکت WILOاز نوع جنس استنلس استیل با پوسته یکپارچه وموتورهای راندمان بالا می باشند. اطلاعات فنی: محدوده دمای سیال:-15الی 120درجه سیلسیوس اتصال فلنجی:32DNالیDN100 حداکثرفشارکاری:25بار حداکثرفشارورودی:10بار کلاس حفاظتی:IP 55 کلاس عایق بندی حرارتی موتور:F

  لطفا تماس بگیرید.
  موجود
 • پمپ طبقاتی عمودی سری HELIX Vشرکت WILOمدلHELIX V 2206-4/16/E/S/400-50-2
  لطفا تماس بگیرید.

  پمپ های طبقاتی عمودی سری HELIX V شرکت WILOاز نوع جنس استنلس استیل با پوسته یکپارچه وموتورهای راندمان بالا می باشند. اطلاعات فنی: محدوده دمای سیال:-15الی 120درجه سیلسیوس اتصال فلنجی:32DNالیDN100 حداکثرفشارکاری:25بار حداکثرفشارورودی:10بار کلاس حفاظتی:IP 55 کلاس عایق بندی حرارتی موتور:F

  لطفا تماس بگیرید.
  موجود
 • پمپ طبقاتی عمودی سری HELIX Vشرکت WILOمدلHELIX V 2207-4/16/E/S/400-50-2
  لطفا تماس بگیرید.

  پمپ های طبقاتی عمودی سری HELIX V شرکت WILOاز نوع جنس استنلس استیل با پوسته یکپارچه وموتورهای راندمان بالا می باشند. اطلاعات فنی: محدوده دمای سیال:-15الی 120درجه سیلسیوس اتصال فلنجی:32DNالیDN100 حداکثرفشارکاری:25بار حداکثرفشارورودی:10بار کلاس حفاظتی:IP 55 کلاس عایق بندی حرارتی موتور:F

  لطفا تماس بگیرید.
  موجود
 • پمپ طبقاتی عمودی سری HELIX Vشرکت WILOمدلHELIX V 2208-4/16/E/S/400
  لطفا تماس بگیرید.

  پمپ های طبقاتی عمودی سری HELIX V شرکت WILOاز نوع جنس استنلس استیل با پوسته یکپارچه وموتورهای راندمان بالا می باشند. اطلاعات فنی: محدوده دمای سیال:-15الی 120درجه سیلسیوس اتصال فلنجی:32DNالیDN100 حداکثرفشارکاری:25بار حداکثرفشارورودی:10بار کلاس حفاظتی:IP 55 کلاس عایق بندی حرارتی موتور:F

  لطفا تماس بگیرید.
  موجود
 • پمپ طبقاتی عمودی سری HELIX Vشرکت WILOمدلHELIX V 2210-3/25/E/K/400-50
  لطفا تماس بگیرید.

  پمپ های طبقاتی عمودی سری HELIX V شرکت WILOاز نوع جنس استنلس استیل با پوسته یکپارچه وموتورهای راندمان بالا می باشند. اطلاعات فنی: محدوده دمای سیال:-15الی 120درجه سیلسیوس اتصال فلنجی:32DNالیDN100 حداکثرفشارکاری:25بار حداکثرفشارورودی:10بار کلاس حفاظتی:IP 55 کلاس عایق بندی حرارتی موتور:F

  لطفا تماس بگیرید.
  موجود
 • پمپ طبقاتی عمودی سری HELIX Vشرکت WILOمدلHELIX V 2210-3/25/E/K/400-50
  لطفا تماس بگیرید.

  پمپ سیرکولاتور طبقاتی عمودی ویلو ( WILO ) مدل HELIX V 3604-4/16/E/K/400-50   از نوع جنس استنلس استیل با پوسته یکپارچه وموتورهای راندمان بالا می باشند. اطلاعات فنی: محدوده دمای سیال:-15الی 120درجه سیلسیوس اتصال فلنجی:32DNالیDN100 حداکثرفشارکاری:25بار حداکثرفشارورودی:10بار کلاس حفاظتی:IP 55 کلاس...

  لطفا تماس بگیرید.
  موجود