بلاگ خبری

رهگیری سفارش

کد امنیتی

فیلترشنی

فیلتر تصفیه یا فیلترشنی درک اینکه نحوه کارکرد فیلترهای استخر چکونه کارمی کند به شما کمک خواهد کرد که انتخاب مناسبی برای خرید آن داشته باشد و بودجه استخر خود را انتخاب کنید. همه فیلترها دارای مزایای مشخصی هستند و در بعضی موارد نقاط ضعف دارند. این تنها مسئله داشتن تمام حقایق و انتخاب فیلتر استخر مناسب برای شماست. فیلترهای استخر چگونه کار می کنند در طول عملیات عادی، آب از استخر با استفاده از مکش ایجاد شده توسط پمپ استخر کشیده می شود. آب از پمپاژ اصلی و تخلیه کننده آب به پمپ وارد می شود. پمپ استخر باعث فشار، گردش آب از طریق فیلتر استخر، بخاری یا پمپ گرما، کلرینترها یا سایر قطعات تجهیزات می شود و سپس آب تصفیه شده به استخر بازگشته است . به طور مناسب فیلتر کردن و آبرسانی آب استخر خود را سالم نگه می دارد و از آوار، باکتری ها و جلبک ها آزاد است. فیلتر فیلترهای شنیاستخر فیلترهای شن و ماسه برای جمع آوری و جذب باکتری به اندازه 20 تا 40 میکرون، از ناخالصی ها از آب استخر استفاده می کنند. این یکی از ساده ترین روش های فیلتر کردن آب استخر شما است . گاهی اوقات، شما باید فیلتر خود را بکواش کنید تا تمیز شود .
نمایش 1 - 9 از 9 آیتم
 • فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S144T
  12,829,990 ریال 12,830,000 ریال

  فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S144T با آبدهی 30 GPM محصولی کارآمد، قابل اطمینان و درجه یک ،فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S144T از پلیمرهای بسیار مقاوم و ضد خوردگی به صورت چرخشی قالبگيری شده اند

  12,829,990 ریال 12,830,000 ریال
  ارزان شد!
  برای کارشناسی تماس لطفا تماس بگیرید
 • فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) به آبدهی 35 GPM مدل PRO FILTER S166T
  14,909,990 ریال 14,910,000 ریال

  فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S166T با آبدهی 35 GPM محصولی کارآمد، قابل اطمینان و درجه یک ،فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S166T از پلیمرهای بسیار مقاوم و ضد خوردگی به صورت چرخشی قالبگيری شده اند .

  14,909,990 ریال 14,910,000 ریال
  ارزان شد!
  برای کارشناسی تماس لطفا تماس بگیرید
 • فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) به آبدهی 40 GPM مدل PRO FILTER S180T
  18,759,990 ریال 18,760,000 ریال

  فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S180T با آبدهی 40 GPM محصولی کارآمد، قابل اطمینان و درجه یک ،فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S180T از پلیمرهای بسیار مقاوم و ضد خوردگی به صورت چرخشی قالبگيری شده اند

  18,759,990 ریال 18,760,000 ریال
  ارزان شد!
  برای کارشناسی تماس لطفا تماس بگیرید
 • فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) به آبدهی 44 GPM مدل PRO FILTER S210T
  22,629,990 ریال 22,630,000 ریال

  فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S210T با آبدهی 44 GPM محصولی کارآمد، قابل اطمینان و درجه یک ،فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S210T از پلیمرهای بسیار مقاوم و ضد خوردگی به صورت چرخشی قالبگيری شده اند

  22,629,990 ریال 22,630,000 ریال
  ارزان شد!
  برای کارشناسی تماس لطفا تماس بگیرید
 • فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) به آبدهی 52 GPM مدل PRO FILTER S220T
  24,569,990 ریال 24,570,000 ریال

  فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S220 با آبدهی 52 GPM محصولی کارآمد، قابل اطمینان و درجه یک ،فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S220Tاز پلیمرهای بسیار مقاوم و ضد خوردگی به صورت چرخشی قالبگيری شده اند

  24,569,990 ریال 24,570,000 ریال
  ارزان شد!
  برای کارشناسی تماس لطفا تماس بگیرید
 • فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) به آبدهی 62 GPM مدل PRO FILTER S244T
  28,439,990 ریال 28,440,000 ریال

  فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S244T با آبدهی 62 GPM محصولی کارآمد، قابل اطمینان و درجه یک ،فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S244T از پلیمرهای بسیار مقاوم و ضد خوردگی به صورت چرخشی قالبگيری شده اند

  28,439,990 ریال 28,440,000 ریال
  ارزان شد!
  برای کارشناسی تماس لطفا تماس بگیرید
 • فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) به آبدهی 74 GPM مدل PRO FILTER S270T
  32,399,990 ریال 32,400,000 ریال

  فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S270T با آبدهی 74 GPM محصولی کارآمد، قابل اطمینان و درجه یک ،فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S270Tاز پلیمرهای بسیار مقاوم و ضد خوردگی به صورت چرخشی قالبگيری شده اند

  32,399,990 ریال 32,400,000 ریال
  ارزان شد!
  برای کارشناسی تماس لطفا تماس بگیرید
 • فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) به آبدهی 98 GPM مدل PRO FILTER S310T
  41,419,990 ریال 41,420,000 ریال

  فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S310T با آبدهی 98 GPM محصولی کارآمد، قابل اطمینان و درجه یک ،فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S310T از پلیمرهای بسیار مقاوم و ضد خوردگی به صورت چرخشی قالبگيری شده اند

  41,419,990 ریال 41,420,000 ریال
  ارزان شد!
  برای کارشناسی تماس لطفا تماس بگیرید
 • فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) به آبدهی 141 GPM مدل PRO FILTER S360T
  59,569,990 ریال 59,570,000 ریال

  فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S360T با آبدهی 141 GPM محصولی کارآمد، قابل اطمینان و درجه یک ،فیلتر شنی هایوارد ( HAYWARD ) مدل PRO FILTER S360T از پلیمرهای بسیار مقاوم و ضد خوردگی به صورت چرخشی قالبگيری شده اند

  59,569,990 ریال 59,570,000 ریال
  ارزان شد!
  برای کارشناسی تماس لطفا تماس بگیرید